آزمایشگاه شیمی

آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان

آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان

آزمایشهای ساختار ماده دوم دبیرستان

آزمايش (1): مشاهدة تخلية الكتريكي در اتمسفر (بوبين رومكورف )

دستور كار:

به جاي اين آزمايش مي توان دانش‌آموز را با پديده هاي طبيعي كه تخليه الكتريكي در آن صورت مي گيرد آشنا نمود براي مثال :

1ـ تخليه بار الكتريكي بين دواير باردار كه با توليد نور و صدا همراه مي باشد.

2ـ تخليه بار الكتريكي بين دست و يك پتو و يا وسايل پشمي كه با توليد نور و صدا در تاريكي همراه مي باشد.

آزمايش(2): مشاهدة تخليه الكتريكي در سري لامپهاي تخليه:

وسايل و مواد لازم: سري لايه‌هاي تخليه الكتريكي، منبع الكتريكي با ولتاژ بالا (12000-6000 ولت)

دستوركار:

1ـ منبع الكتريكي يا ولتاژ بالا را آمادة استفاده نمائيد

2ـ مشابه يك مدار الكتريكي سادة فيزيك. دو سر سيم را به دو سر هر سري لامپ متصل نموده پس پا دادن ولتاژ مورد نظر تخليه الكتريكي را در هر كدام مشاهده نمائيد.

آزمايش(3): بررسي خواص اشعة كاتدي

وسايل و مواد لازم: لامپ كاتدي، ميدان مغناطيسي، كه مي تواند توسط آهنرباي فعلي شكل ايجاد شود. ميدان الكتريكي.

دستوركار:

1ـ لامپ كاتدي را روشن نموده و صحت درستي آنرا مطمئن شويد.

2ـ لامپ كاتدي را در ميدان مغناطيس قرار داده تا از روي انحراف پرتو به اين نكته پي ببريد كه پرتوها از جنس الكترون مي باشند.

3ـ لامپ كاتدي را در ميدان الكتريكي قرار داده تا از روي انحراف پرتو به اين نكته پي ببريد كه پرتوها داراي بار الكتريكي مي باشند.

4ـ اگر درون لامپ يك جسم كدر باشد از سايه جسم كدر به اين نكته پي ببريد كه پرتوهاي كاتدي به خط مستقيم سير مي‌كنند.

5ـ اگر درون لامپ يك صفحه چرخان باشد با حركت آن به اين نكته پي ببريد كه پرتوهاي كاتدي داراي انرژي مي باشند.

6ـ كليه خواص يك پرتو كاتدي را با توجه به موارد مشاهده شده بنويسيد؟

آزمايش (4) مشاهدة طيف نشري خطي اتمي، هيدروژن

وسايل و مواد لازم: منبع الكتريكي با ولتاژ بالا، لامپ تخليه هيدروژن ، شيار باريك در يك شيشه مستطيلي ، منشور مثلث القاعده، فيم عكارس.

دستوركار:

1ـ لامپ تخليه را راه‌اندازي نموده و از صحت آن اطمينان حاصل نمائيد پس ساير وسايل را مطابق شكل برقرار نمائيد. از روي اثر آن بر روي فيلم عكاسي، طيف نشري خطي هيدروژن را مشاهده نمائيد.

آزمايش(5): آزمايش شعله:

وسايل و مواد لازم: ميلة باريكي از آلياژ نيكروم (به جاي آن مي توان سيم نازك آهن بكار برد، نمك كلريد از فلزهاي ليتيم، سديم، پتاسيم، كلسيم، باريم، مس، هيدروكلريك‌اسيد

دستوركار:

1ـ مقدار كمي از نكهاي مورد نظر را بر روي يك شيشه بريزيد و نام هر يك را در كنار آن يادداشت نمائيد.

2ـ مقدار كمي HCL غليظ را بر روي هر نمونه بريزيد تا نمك را در خود حل نمائيد.

3ـ يك انتهاي ميلة فلزي را در هر نمونه به ترتيب فرو برده و به قسمت‌آبي شعلة نزديك نمائيد.

4ـ رنگ شعله را به همراه نمك استفاده در جدول مقابل يادداشت نمائيد.

5ـ ميله را در نمونه مجهول فرو برده و به شعله نزديك نمائيد، از روي رنگ نمونه را پيش بيني نمائيد.

رنگ شعله

نمك فلز

ك

آ

ليتيم

Li

سديم

Na

پتاسيم

K

كلسيم

Ca

باريم

Ba

مس

Cu

استرانيم

Sr

مجهول

مجهول

4.8/5 - (218 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا