خانه / شیمی دانشگاه / شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

تست بازیابی یا Recovery در شیمی تجزیه چیست؟

تست بازیابی یا Recovery در شیمی تجزیه چیست؟

تست بازیابی یا Recovery روشی برای تشخیص خطاهای سیستماتیک مربوط به بافت نمونه و همچنین بررسی پایداری نمونه پس از جمع آوری به کار می رود. گاهی در یک روش، پاسخ به یک آنالیت تحت تأثیر بافت (گونه های دیگر موجود در نمونه) می باشد fortification نیز نامیده می شود. در ادامه از جم …

ادامه مطلب

دانلود جزوه ميكروآناليز پروب اتمی EPMA روش های نوین مطالعه مواد دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه ميكروآناليز پروب اتمی EPMA روش های نوین مطالعه مواد دانشگاه صنعتی شریف

روش آنالیز EPMA یا میکروآنالیز پروب اتمی Electron Probe Micro-Analysis یکی از روش های نوین و جدید مطالعه مواد می باشد که برای مشاهده ميكروساختار مواد در حد جزئيات اتمی و ميكروآناليز شيميايی مواد در حد اتمی با حساسيت يكسان برای تمام عناصر شيميايی مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه از جم …

ادامه مطلب

دانلود جزوه آنالیز فوتوالكترون پرتو ایکس، فوتوالکترون ماورا بنفش، بازتاب پرتو ایکس XPS-UPS-XRR

دانلود جزوه آنالیز فوتوالكترون پرتو ایکس، فوتوالکترون ماورا بنفش، بازتاب پرتو ایکس XPS-UPS-XRR

جزوه آموزش جامع و کامل آنالیز فوتوالکترون پرتوایکس XPS و آنالیز فوتوالکترون ماورا بنفش UPS و آنالیز بازتاب پرتو ایکس XRR شامل شرح هر کدام از این روش های طیف نگاری همراه با شکل و تصاویر مرتبط در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. با پیشرفت روش هایی در جهت ساخت لایه های نازک …

ادامه مطلب

دانلود جزوه آنالیز پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک SAXS

دانلود جزوه آنالیز پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک SAXS

جزوه آموزش آنالیز SAXS پراکندگی پرتو و اشعه ایکس با زاویه کوچک به طور کامل و جامع همراه با بررسی انواع قطعات دستگاه و شرح هر بخش و بررسی نمونه ها و آنالیزهای محتلف در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (Small Angle X-ray Scattering – SAXS)، …

ادامه مطلب