خانه / آموزش / آموزش شیمی 11

آموزش شیمی 11

شیمی یازدهم

اصلاحیه و اشتباهات تایپی کتاب شیمی یازدهم چاپ 96

اصلاحیه و اشتباهات تایپی کتاب شیمی یازدهم چاپ 96

اصلاحیه کتاب شیمی 2 پایه یازدهم دبیرستان رشته های تجربی و ریاضی که شامل اشتباهات تایپی و محاسباتی و رسم نمودارها و جداول موجود در صفحات مختلف کتاب شیمی یازدهم می باشد در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این اصلاحات کتاب شیمی یازدهم مربوط به چاپ کتاب در سال …

ادامه مطلب

دانلود جزوه ساختارهای آلی کنکور و گروه های عاملی در شیمی

دانلود جزوه ساختارهای آلی کنکور و گروه های عاملی در شیمی

جزوه کنکوری شیمی شامل انواع ساختارهای مهم شیمی آلی در کنکور و همین طور گروه های عاملی مهم در شیمی آلی در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. در این جزوه به بررسی تمامی ترکیبات شیمی آلی دبیرستان همراه با فرمول ساختاری و مثال و روش و شیوه نام گذاری …

ادامه مطلب

نکات کنکوری تعیین دوره و گروه و جایگاه عناصر واسطه در جدول تناوبی

نکات کنکوری تعیین دوره و گروه و جایگاه عناصر واسطه در جدول تناوبی

برای مشخص کردن دوره و گروه عناصر و تعیین جایگاه آن ها در جدول تناوبی به ویژه برای عناصر واسطه، روش سریع و کنکوری وجود دارد که می توان به راحتی جایگاه عناصر واسطه را در جدول تناوبی شیمی عناصر را تشخیص داد و از روی آن به آرایش الکترونی …

ادامه مطلب

نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید

نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید

بنزن و بنزآلدهید دو تا مهم ترین ترکیبات در شیمی آلی می باشند که کاربردهای مختلفی در صنعت و صنایع مختلف پتروشیمی دارند. در ادامه از جم شیمی به بررسی نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید که در کتاب های شیمی دبیرستان به آن ها اشاره …

ادامه مطلب