مجله پژوهش در آموزش شیمی

مجله پژوهش در آموزش شیمی شامل دانلود مقالات پژوهشی در زمینه آموزش شیمی، آموزش نرم افزارهای شیمی، انواع روش های تدریس آموزش شیمی، چالش ها و فرصت های آموزش شیمی کشور و ارتباط بین آموزش شیمی و صنعت می باشد.

دکمه بازگشت به بالا