درباره ما

سايت جم شيمی فعاليت رسمی خود را در زمينه تخصصی شيمی از سال 1382 آغاز کرده است. هدف از راه اندازی سايت ارتقای سطح علمي دانش آموزان ، دبيران ،دانشجويان و اساتید اين رشته و همچنين ايجاد يک پايگاه جامع به زبان فارسی که نيازهای علاقمندان را برطرف سازد می باشد.

مدير و صاحب امتیاز سايت
محمد ابراهيمی-مدرس شيمی