خانه / درباره ما

درباره ما

سايت جم شيمی فعاليت رسمی خود را در زمينه تخصصی شيمی از سال 1382 آغاز کرده است. هدف از راه اندازی سايت ارتقای سطح علمي دانش آموزان ، دبيران ،دانشجويان و اساتید اين رشته و همچنين ايجاد يک پايگاه جامع به زبان فارسی که نيازهای علاقمندان را برطرف سازد می باشد.

مدير و صاحب امتیاز سايت
محمد ابراهيمی-مدرس شيمی