خانه / شیمی دانشگاه / شیمی معدنی

شیمی معدنی

تعیین جمله های طیفی به روش فاکتور گیری از اسپین و فرمالیسم حفره

تعیین جمله های طیفی به روش فاکتور گیری از اسپین و فرمالیسم حفره

جزوه آموزش و روش تعیین جمله های طیفی در شیمی معدنی به روش فاکتور گیری از اسپین و همین طور فرمالیسم حفره در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این روش با مقایسه با روش راسل ـ ساندرز به نسبت ساده است. در این روش «ترم های جزیی» برای هر مجموعه …

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال شیمی آلی فلزی + پاسخ و کلید

دانلود نمونه سوال شیمی آلی فلزی + پاسخ و کلید

نمونه سوال و آزمون درس شیمی آلی فلزی رشته شیمی گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور همراه با کلید و پاسخ تشریحی در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این آزمون و نمونه سوال شامل 35 سوال تستی از کتاب شیمی آلی فلزی می باشد که …

ادامه مطلب

دانلود نمونه سوال و تست های نام گذاری کمپلکس ها شیمی معدنی

دانلود نمونه سوال و تست های نام گذاری کمپلکس ها شیمی معدنی

نمونه سوال دسته بندی شده و همین طور تست های مربوط به نامگذاری انواع کمپلکس ها در شیمی معدنی 2 و همین طور قواعد نامگذاری مربوط به انواع کمپلکس های آلی فلزی در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این نمونه سوالات و تست ها مربوط به قواعد نامگذاری EAN یا …

ادامه مطلب

آموزش و روش نامگذاری کمپلکس های معدنی

آموزش و روش نامگذاری کمپلکس های معدنی

نامگذاری انواع کمپلکس های معدنی و همین طور نامگذاری کمپلکس های فلزی در شیمی معدنی در ادامه از جم شیمی مطالعه و یاد خواهید گرفت. در نام گذاری کمپلکس های معدنی به چند نکته مهم باید توجه کنیم که در زیر با ذکر چند مثال و تمرین مبحث نامگذاری انواع …

ادامه مطلب