خانه / آموزش / آموزش شیمی 10

آموزش شیمی 10

نکات کنکوری تعیین دوره و گروه و جایگاه عناصر واسطه در جدول تناوبی

نکات کنکوری تعیین دوره و گروه و جایگاه عناصر واسطه در جدول تناوبی

برای مشخص کردن دوره و گروه عناصر و تعیین جایگاه آن ها در جدول تناوبی به ویژه برای عناصر واسطه، روش سریع و کنکوری وجود دارد که می توان به راحتی جایگاه عناصر واسطه را در جدول تناوبی شیمی عناصر را تشخیص داد و از روی آن به آرایش الکترونی …

ادامه مطلب

نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها

نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها

ایزوتوپ چیست؟ اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوتی دارند. تفاوت ایزوتوپ ها به دلیل تفاوت در تعداد نوترون های هسته ی آن ها می باشد. در ادامه از جم شیمی نکات مهم و کنکوری شیمی ایزوتوپ های عناصر و خواص آن ها و همین …

ادامه مطلب

نکات کنکوری و طبقه بندی شده از دوره و گروه های جدول تناوبی عناصر

نکات کنکوری و طبقه بندی شده از دوره و گروه های جدول تناوبی عناصر

نکات طبقه بندی شده و مهم کنکوری از خواص تناوبی و دوره و گروه های جدول تناوبی عناصر شیمیایی برای مطالعه و مرور راحت و سریع تر روند های تناوبی و ویژگی های عناصر جدول تناوبی در ادامه از جم شیمی دانلود و مطالعه خواهید کرد. این نکات از تمام …

ادامه مطلب

توجیه طیف نشری خطی هیدروژن

توجیه طیف نشری خطی هیدروژن

برای تولید طیف نشری خطی هیدروژن اگر در یک لوله تخلیه الکتریکی دارای فشار کم گاز هیدروژن، ولتاژی بالا اعمال کنیم در اثر التهاب گاز هیدروژن نوری به رنگ صورتی ایجاد می شود که در اثر عبور آن از یک منشور، طیف نشری خطی هیدروژن به وجود می آید. در …

ادامه مطلب