خانه / سرگرمی و دانستنی های شیمی / دانستنی های شیمی

دانستنی های شیمی

ایزومرهای مولکول آب توسط دانشمندان کشف شد

ایزومرهای مولکول آب توسط دانشمندان کشف شد

آیا می دانستید که آب نیز دارای ایزومر است؟ مولکول های آب با توجه به اسپین نسبی هسته دو اتم هیدروژن آن ها، دارای دو نوع ایزومر هستند: ایزومر اورتو که اسپین هسته دو اتم هیدروژن آن یکسان است و ایزومر پارا که اسپین هسته دو اتم هیدروژن آن مخالف یکدیگر …

ادامه مطلب

عناصر شیمیایی از جدول تناوبی که در خانه یافت می شود

عناصر شیمیایی از جدول تناوبی که در خانه یافت می شود

برخی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی عناصر که در خانه و منزل شما یافت می شود و عملا وجود دارد و ممکن است شما به این موارد اصلا توجه نکرده باشید. در ادامه از جم شیمی به بررسی خواص و برخی کاربردهای عنصرهای جدول تناوبی مندلیف که در خانه وجود …

ادامه مطلب

چرا یون های فلزات واسطه در آب رنگی هستند؟

چرا یون های فلزات واسطه در آب رنگی هستند؟

اتم هر فلز، نور را در طول موج خاصی جذب می کند. این کار باعث می شود که الکترون ها به تراز انرژی خاصی جهش کنند. جهش انرژی در این جا با انرژی نوری که از اتم ساطع می شود، متناسب است. در یک اتم فلزی معمولی، جهش های انرژی …

ادامه مطلب

مقایسه واکنش پذیری اوزون نسبت به اکسیژن

مقایسه واکنش پذیری اوزون نسبت به اکسیژن

واکنش پذیری اوزون نسبت به گاز اکسیژن به دلایل مختلفی بیشتر است که در ادامه به برسی پاسخ به سوال و موضوع اینکه چرا واکنش پذیری مولکول اوزون O3 نسبت به گاز  و مولکول O2 بیشتر است می پردازیم . پاسخ به این سوال که چرا اوزون واکنش پذیرتر از …

ادامه مطلب