طنز شیمی

فال و طالع بینی متولدین اسفند از نگاه و زبان شیمی

فال و طالع بینی از نگاه و زبان شیمی

فال شیمی شیمیدانهای متولد اسفند بر اساس طالع بینی، عنصر وجود آن ها از آب می باشد. از این نظر بسیار به فلزات واسطه شبیه هستید و می دانید با هر کس چگونه به بهترین نحو برخورد کنید. بسیاری از متولدین اسفند به اکتینیدها شبیه می باشند و پرتوهای عشق …

ادامه مطلب

فال و طالع بینی متولدین دی از نگاه و زبان شیمی

فال و طالع بینی از نگاه و زبان شیمی

فال شیمی متولدین دی بر اساس دیدگاه و زبان شیمی عنصر وجود این افراد خاک می باشد. قدرت این افراد قابل ستایش است. شما مانند یک اسید قوی همه چیز رادر خود حل می کنید و همه را مجبور به اطاعت و فرمانروی می کنید. پادشاهان زیادی متولد این ماه بوده …

ادامه مطلب

فال و طالع بینی متولدین مهر از نگاه و زبان شیمی

فال و طالع بینی از نگاه و زبان شیمی

متولدین هفتمین ماه سال یعنی مهر چون فلز واسطه نقره ،برّاق و زیبا می باشند و درخشندگی را در همه ی محافل به خود اختصاص می دهند. اگر شما متولد سنبله هستید ،بی شک چون فلز قلیایی لیتیم، آرام بخش خوبی برای اطرافیان خود هستید و نه تنها دیگران را آرام …

ادامه مطلب

فال و طالع بینی متولدین شهریور از نگاه و زبان شیمی

فال و طالع بینی از نگاه و زبان شیمی

فال شیمی و طالع بینی افراد و متولدین ماه شهریور از زبان و دیدگاه شیمی، کسانی که متولد شهریور هستند وفادارترین عنصر در ترکیبات شیمیایی می باشند و همیشه و به نمک هایی ختم می شود که شکستن آن را مطمئنا باید در خواب دید. اما در عین حال خیلی …

ادامه مطلب