شعر شیمی

شعر طنز شیمی فصل 3 کتاب شیمی یازدهم دبیرستان

شعر طنز شیمی فصل 3 کتاب شیمی یازدهم دبیرستان

شعر طنز جالب و آموزنده از مطالب و موضوعات فصل 3 کتاب شیمی یازدهم دبیرستان رشته های تجربی و ریاضی، پوشاک نیازی پایان ناپذیر که تمامی عناوین و مطالب را به زبان شعر بیان کرده است را در ادامه از جم شیمی مطالعه نمایید.

ادامه مطلب

شعر شیمی از فصل 1 کتاب شیمی یازدهم

شعر شیمی از فصل 1 کتاب شیمی یازدهمشعر شیمی از فصل 1 کتاب شیمی یازدهم

شعر طنز شیمی و در عین حال آموزشی از فصل 1 کتاب شیمی یازدهم دبیرستان رشته های تجربی و ریاضی با موضوع قدر هدایای زمینی را بدانیم که تمامی مفاهیم و مطالب آورده شده در فصل دوم را به زبان شعر و متنی جالب و آموزنده سروده شده است را …

ادامه مطلب

شعر شیمی با موضوع ترمودینامیک

شعر شیمی با موضوع ترمودینامیک

شعر جالب شیمی با موضوع مفاهیم و موضوعات مختلف در زمینه ترمودینامیک که به صورت نظم و نثری زیبا در قالب قصه ترمودینامیک توسط دکتر محسن امینی، استاد دانشگاه اصفهان سروده شده است را در ادامه از جم شیمی مطالعه بفرمایید و لذت ببرید.

ادامه مطلب

نامه و شعر عاشقانه و طنز جالب به زبان شیمی

نامه و شعر عاشقانه و طنز جالب به زبان شیمی

متن جالب شیمی در قالب نامه و شعر عاشقانه از زبان و نگاه مفاهیم و موضوعات شیمی که به صورت نظم و نثری جالب سروده شده است را در ادامه از جم شیمی مطالعه کرده و لذت ببرید. در این شعر جالب شیمی سرگذشت جالب یک شخص عاشق با ذکر …

ادامه مطلب