خانه / مقالات شیمی / مقالات شیمی دانشگاهی

مقالات شیمی دانشگاهی

دانلود مقاله شیمی آلی رقابت بین اثر متا در واکنش های فتوشیمیایی ترکیبات بنزوفنون

دانلود مقاله شیمی آلی رقابت بین اثر متا در واکنش های فتوشیمیایی ترکیبات بنزوفنون

دانلود مقاله تخصصی و فول تکست شیمی آلی با عنوان رقابت بین اثر متا در واکنش های فتوشیمیایی ترکیبات بنزوفنون که دو جایگزینی متفاوت در موقعیت متا دارند. این مقاله شیمی آلی از ژورنال The Journal of Organic Chemistry و به صورت فول تکست در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این …

ادامه مطلب

مقاله شیمی مطالعه NMR حالت جامد و پراش اشعه ایکس فرم های همی کتال فرمیل پیریدین

مقاله شیمی مطالعه NMR حالت جامد و پراش اشعه ایکس فرم های همی کتال فرمیل پیریدین

مقاله تخصصی شیمی فیزیک در زمینه مطالعه طیف سنجی NMR و پراش اشعه ایکس فرم های همی کتال و Gem-Diol در فرمیل پیریدین و ترکیبات وابسته به ویتامین B که از ژورنال ACS به طور فول تکست در ادامه از جم شیمی دانلود خواهید کرد. این مقاله تخصصی شیمی که …

ادامه مطلب

ميكروسكوپ نيروی اتمی AFM چیست و چگونه کار می کند

ميكروسكوپ نيروی اتمی AFM چیست

AFM یا Atomic Force Microscope میکروسکوپ نیروی اتمی 1 دستگاهی است كه برای بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در AFM میكرسكوپ نیروی اتمی یا ابعاد نانومتر بكار می رود . انعطاف پذیری ، سیگنالهای بالقوة متعدد، و امكان عملكرد دستگاه در مدهای مختلف محققین را در بررسی سطوح گوناگون ، تحت شرایط محی …

ادامه مطلب

مقاله شیمی طراحی کمپلکس از نمک های معدنی بر پایه منیزیم هیدروکسید به عنوان پیشران

مقاله شیمی طراحی کمپلکس از نمک های معدنی بر پایه منیزیم هیدروکسید به عنوان پیشران

مقاله تخصصی شیمی معدنی طراحی کمپلکس های جدید از نمک های معدنی بر پایه لیتیم و منیزیم هیدروکسید و کربنات به عنوان پیشران که به صورت فول تکست و چاپ 2017 از ژورنال ACS در ادامه از جم شیمی دانلود می کنید در هشت صفحه به صورت کامل روش های سنتز …

ادامه مطلب