خانه / مقالات شیمی / مقالات شیمی دانشگاهی (صفحه 10)

مقالات شیمی دانشگاهی

دانلود مقاله شیمی بررسي و بهينه سازي فيلمهاي پلي اتيلن سبك

دانلود مقاله شیمی بررسي و بهينه سازي اثرات متقابل ضريب اصطكاك، چسبندگي و چاپ پذيري فيلمهاي پلي اتيلن سبك

چسبندگي لايه ها در فيلمهاي توليد شده به روش دمشي يكي از مـشكلات رايـج در صـنعت فـيلم محـسوب ميشود. به نظر ميرسد دليل اين امر، وجود نيروهاي واندروالسي بين نـواحي آمـورف پليمرهـا بـوده كـه بـاكاهش فاصله بين لايه ها افزايش مييابد. چسبندگي بين لايه ها در فيلمهاي پلي اتيلني متـاثر …

ادامه مطلب

دانلود مقاله روشهای جدید یادگیری وسنجش مفاهیم شیمی

دانلود مقاله روشهای جدید یادگیری وسنجش مفاهیم شیمی

در چند سال اخير، معلمان و پژوهشگران براي تسهيل، تسريع و عمق بخشي يادگيري علوم تجربي به ويژه شيمي استفاده وسيعي از نقشه هاي مفهومي به عمل آورده اند.به كارگيري نقشه هاي مفهومي اين امكان را براي معلمان و دانش آموزان فراهم ميسازد تا به عميق تر كردن فرايند ياددهي …

ادامه مطلب

دانلود مقاله حذف اورانیم از محلولهای آبی بااستفاده از پوست پرتغال

دانلود مقاله حذف اورانیم از محلولهای آبی با استفاده از پوست پرتغال

دانلود مقاله حذف اورانیم از محلولهای آبی بااستفاده از پوست پرتغال اورانیوم مهمترین جز صنایع هسته ای است. بنابراین غلظت دفع اورانیوم و بازیافت اورانیوم هدف اصلی عملیات بر روی پسابهای هسته ای است. روشهای گوناگونی برای حذف یونهای اورانیوم از پسابهای هسته ای وجود دارد. مانند روش رسوب گذاری …

ادامه مطلب

دانلود مقاله خواص پلی استرها

مقدمه مواد زمینه عموما بسپارها ، سرامیکها یا فلزات اند. زمینه های بسپاری، موسوم به رزین ، متداولترین اند و معمولا به دو گروه گرما نرم ها و گرما سخت ها تقسیم می شوند. ساختار بین مولکولی این دو نوع بسپار متفاوت است . حالت نهایی گرما سخت ها شبکه …

ادامه مطلب