خانه / شیمی دانشگاه / شیمی تجزیه (صفحه 2)

شیمی تجزیه

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی یون ثانویه SIMS

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی یون ثانویه SIMS

جزوه آموزش جامع و کامل طیف سنجی جرمی یون ثانویه SIMS که یکی از روش های آنالیز در شیمی می باشد را همراه با بررسی انواع قسمت های دستگاه و شرح هر موضوع در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. در روش طیف‌نگاری و طیف سنجی جرمی یون ثانویه (SIMS) پرتویی …

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی Mass Spectrometry

دانلود جزوه آموزش طیف سنجی جرمی Mass Spectrometry

جزوه آموزش مبانی و اصول طیف سنجی جرمی  Mass Spectrometry همراه با حل تمرین و مثال و نمونه تمرین های مختلف و بررسی ترکیب ها و فرمول های شیمیایی متفاوت آلی و معدنی را در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این جزوه طیف سنجی جرمی MS در 50 صفحه …

ادامه مطلب

دانلود جزوه مقدمه ای بر تبدیل فوریه طیف سنجی مادون قرمز FTIR

دانلود جزوه مقدمه ای بر تبدیل فوریه طیف سنجی مادون قرمز FTIR

جزوه و کتابچه آموزش مفاهیم و اصول مقدمه ای بر مفهوم تبدیل فوریه در طیف سنجی مادون قرمز FTIR که همراه با شکل و تصاویر مربوطه آنالیز و اسپکتروسکوپی FTIR را به طور کامل و جامع شرح و آموزش داده است را در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این …

ادامه مطلب

دانلود جزوه آنالیز و تکنیک پراش الکترون های بازگشتی EBSD

دانلود جزوه آنالیز و تکنیک پراش الکترون های بازگشتی EBSD

جزوه آموزش آنالیز Electron Backscatter Diffraction یا پراش الکترون های بازگشتی EBSD که به طور کامل و جامع مفاهیم و اصول و روش های انجام آنالیز EBSD را شرح و توضیح داده است را در ادامه از جم شیمی دانلود نمایید. این جزوه به روش های دسته بندی انواع مواد بر اساس خاصیت آن …

ادامه مطلب