خانه / بایگانی برچسب: یخ در آب سنگین فرو می رود

بایگانی برچسب: یخ در آب سنگین فرو می رود

مقایسه چگالی یخ D2O با یخ H2O

مقایسه چگالی یخ D2O با یخ H2O

چگالی یخ معمولی H2O برابر0/917gr/cm 3 می باشد وچون که از چگالی آب به حالت مایع که تقریبا برابربا1gr/cm3 است کمتر می باشد لذا روی سطح آب می ماند.باتوجه به اینکه چگالی یخ جرم 1cm3 آنرا نشان می دهد میتوان تعداد مولهای   1cm3 یخ H2O را  به صورت زیر حساب …

ادامه مطلب