دانستنی های شیمی

مقایسه چگالی یخ D2O با یخ H2O

مقایسه چگالی یخ D2O با یخ H2O
مقایسه چگالی یخ D2O با یخ H2O

چگالی یخ معمولی H2O برابر0/917gr/cm 3 می باشد وچون که از چگالی آب به حالت مایع که تقریبا برابربا1gr/cm3 است کمتر می باشد لذا روی سطح آب می ماند.باتوجه به اینکه چگالی یخ جرم 1cm3 آنرا نشان می دهد میتوان تعداد مولهای   1cm3 یخ H2O را  به صورت زیر حساب کرد.

n mol H2O =0. 917gr H2O× 1mol/18gr=0.05094mol

بافرض اینکه تعداد مولکولهای آب در1cm3 یخ H2O باتعداد مولکولهای آب در1cm3 یخ D2O برابر است در نتیجه تعداد مولهای آب در1cm3 هر دو برابر است پس جرم  1cm3 یخ D2O برابرچگالی آن بوده وبه صورت زیر محاسبه می شود.

grD2O =0.05094molD2O × 20 gr/1mol =1.0188 gr         DD2O=1.0188 gr/cm 3

پس نتیجه می گیریم که چگالی یخ  D2O از آب معمولی بیشتر بوده ودر آب فرو می رود.آب سنگین، آبی است که هیدروژن های آن دوتریوم یا ایزوتوپ هیدروژن سنگین است.نقطه انجماد،نقطه جوش و چگا لی آن از آب معمولی بالاتر بوده و گرانروی یا ویسکوزیتهآن بیش تر است. هسته ایزوتوپ هیدروژن معمولی دارای یک پروتون و هسته ایزوتوپهیدروژن سنگین دارای یک پروتون و یک نوترون است. جرم مولی آب معمولی ۱۸g/mol وجرم مولی آب سنگین ۲۰g/mol است . ضمناً ۱۰۰g آب سنگین دارای حجم کم تری نسبت به ۱۰۰g آب معمولی می باشد.

D2O H2O
1/1056 0/9982 چگالی (دردمای 20)
3/82  C 0/0  C دمای انجماد
101/42  C 100/00  C دمای جوش
7/41 7/00 (PH(25  C
1/0177 0/9167 چگالی یخ(در نقطه انجماد)
11/23  C 3/98   C دمای بیشترین چگالی
4.9/5 - (137 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا