خانه / بایگانی برچسب: پرتوکاتدی

بایگانی برچسب: پرتوکاتدی

ویژگی های پرتوکاتدی

ویژگی های پرتوکاتدی

ویژگی های پرتوکاتدی مفاهیم پایه لامپ پرتوی کاتدی این وسیله از نظر ظاهر و ساختمان شبیه لامپی است که برای بررسی اثر میدانهای الکتریکی و آهنربایی پرتوهای کاتدی به کار می‌رود. تفاوت اساسی در این است که قبلا کاتد سرد بود و به علت بمباران با یونها ، الکترون گسیل …

ادامه مطلب

لامپ پرتو کاتدی

  لامپ پرتو کاتدی پرتو کاتدی اگر به آند لوله تخلیه گاز ، شکل معینی داده شود، تصویر سایه آند بر شیشه ظاهر می‌شود، به ترتیبی که گویی کاتد ، چشمه نور کوچکی است. در نتیجه ، تابانی شیشه ، به دلیل تولید نور از پرتوهای گسیل شده از کاتد …

ادامه مطلب