خانه / بایگانی برچسب: نامگذاری آلکانها

بایگانی برچسب: نامگذاری آلکانها

دانلود جزوه نامگذاری آلکانها

دانلود جزوه نامگذاری آلکانها نامگذاری آلکانها  آلکانها ترکیباتی سیرشده با فرمول کلی CnH2n+2 که تمام پیوندهای کربن – کربن از نوع یگانه هستند. این ترکیبات به علت واکنش پذیری بسیار کم به پارافین ها(میل واکنش کم) معروف هستند. ساده ترین آنها متان با فرمول CH4 است و دومین آلکان اتان با فرمول C2H6 است.

ادامه مطلب