خانه / بایگانی برچسب: دگرشکل

بایگانی برچسب: دگرشکل

پنجمين شكل از آلوتروپ ودگرشکل های کربن

بعد ازالماس ، گرافیت، باکی بال هاونانوتیوب هااینک محققان یک شکل تازه ای از کربن جامد اسفنجی بینهایت سبک که بطور غیر معمول بوسیله مغناطیس ها جذب می شودرا بنام نانو فوم بوجود آوردند ۰ این فوم در آینده می تواند به درمان سرطان و تومورکمک کند .

ادامه مطلب