خانه / بایگانی برچسب: دانلود آنالوگ واکنش دهنده محدودکننده

بایگانی برچسب: دانلود آنالوگ واکنش دهنده محدودکننده

دانلود آنالوگ واکنش دهنده محدودکننده

واکنش دهنده ای که زودتر از دیگر واکنش دهنده ها تمام شده و موجب توقف واکنش می شود را واکنش دهنده محدود کننده می گویند (گوی کوچک) واکنش دهنده ای که مقداری از آن باقی مانده و در واکنش مصرف نمی شود را واکنش دهنده اضافی می گویند (گوی بزرگ)

ادامه مطلب