خانه / بایگانی برچسب: خواص سولفوریک

بایگانی برچسب: خواص سولفوریک

اسيد سولفوريك

اسید سولفوریک به هر نسبتی با آب امتزاج پذیر است . وعامل آبزدای بسیار قوی است .واکنش آن با آب بسیار گرمازا واز این رواختلاط آب با اسید غلیظ باید با احتیا ط بسیار وبه آرامی به کمک همزن شیشه ای وبا افزایش اسید به آب صورت گیرد . 

ادامه مطلب