خانه / بایگانی برچسب: خواص آمونیاک

بایگانی برچسب: خواص آمونیاک

دانلود فیلم آموزشی آشنایی با خواص آمونیاک

آمونیاک یک ترکیب کووالانسی مولکولی است که مولکولهای آن NH3 می باشند . در مولکول آمونیاک ، اتم نیتروژن با سه اتم هیدروژن پیوند کووالانسی داشته و دارای یک جفت الکترون ناپیوندی نیز می باشد . وجود جفت الکترون ناپیوندی موجب شده است شکل مولکول آمونیاک ، هرمی مثلثی باشد.آمونیاک …

ادامه مطلب