آموزش شیمی 3

دانلود نکات مهم و کنکوری و طبقه بندی شده ترمودینامیک شیمیایی فصل 2 شیمی 3

دانلود نکات مهم و کنکوری و طبقه بندی شده ترمودینامیک شیمیایی فصل 2 شیمی 3
دانلود نکات مهم و کنکوری و طبقه بندی شده ترمودینامیک شیمیایی فصل 2 شیمی 3

نکات کنکوری و مهم ترمودینامیک شیمیایی از فصل دوم شیمی سوم دبیرستان به صورت دسته بندی شده از مباحثی همچون تابع حالت و مسیر،حالت استاندارد ترمودینامیکی و انواع نکته های مهم در مورد آنتالپی های استاندارد در ادامه مطالعه نمایید.

حالت استاندارد ترمودینامیکی :پایدارترین شکل ماده خالص در فشار یک اتمسفر و دمای مشخص که معمولا دمای اتاق و 25 درجه سانتی گراد است
گرمای واکنش در حالت استاندارد ترمودینامیکی اندازه گیری میشود که با °Hنمایش میدهند.
شرايط حالت استاندار ترمودینامیکی :
پایدارترین حالت ماده است که
🔸فشار 1atm=760mm Hg
🔸دما مشخص که معمولا دمای اتاق ℃20
پايدارترين حالت های مهم :

 • مواد جامد یا مایع باید خالص باشند.
 • مواد گازی باید خالص و در فشار یک اتمسفر باشند.
 • مواد محلول باید غلظت یک مولار باشند.
 • از میان دگرشکلهای مختلف یک عنصر، پایدارترین آن را در نظر میگیریم.
 • برای مشخص بودن شرایط استاندارد، علامت درجه را روی آنتالپی قرار می دهیم.

▪️حالت استاندارد چند ماده:
(H2O (l
(CO2 (g
(Hg (l
(C )گرافیت
(Br2 (l
(I2 (s
(Cl2 (g

 • حالت پایدارعناصری که چند ایزوتوپ دارند، پایدارترین ایزوتوپ به عنوان حالت استاندار انتخاب میشود. (C(s),O2(g
 • سطح انرژی گرافیت از الماس کمتر است پس گرافیت پایدارتر از الماس است.
 • سطح انرژی گاز اکسیژن از اوزون کمتر است پس گاز اکسژن پایدارتر است.
 • حالت پایدار برای ماده محلول : 1mol/lit
 • در اندازه گیری دمای یک واکنش دمای واکنش دهنده و فرآورده باید یکسان باشد
 • حالت استاندارد ترمودینامیکی با شرایط S.T.P متفاوت است.
 • انرژی درونی (E) یک تابع حالت است و delta E تغییر این تابع حالت محسوب می شود. خیلیها این دو را یکی دانسته و به اشتباه هر دو را تابع حالت می نامند. به بیان دیگر delta E بیانگر میزان تغییر تابع حالت E در موقعیتهای مختلف است.
 • سامانه واقعا منزوی وجود ندارد.
 • انرژی جهان ثابت است (بیان دیگری از قانون اول ترمودینامیک)
 • شرایط استاندارد متفاوت از حالت استاندارد ترمودینامیکی است
 • با استفاده از گرماسنج نمی توان گرما را بطور مستقیم اندازه گرفت؛ بلکه تنها می توان تفاوت دمای آن را پیش از آغاز واکنش و پس از آن اندازه گیری کرد. سپس با استفاده از روایط استوکیومتری و رابطه q=mc deltaT گرمای واکنش را حساب کرد.

کمیت های تابع حالت: کمیتهایی که به حالت کنونی سامانه بستگی دارند و به مسیری که سامانه در آن به این مقدار از تابع رسیده است بستگی ندارند مثل:

 • 🔹مول های ماده
 • 🔹دما
 • 🔹حجم
 • 🔹فشار
 • 🔹انرژی درونی
 • 🔹آنتالپی
 • 🔹آنتروپی
 • 🔹انرژی آزاد گیبس

کمیتهای تابع مسیر: کمیتهایی که به مسیر انجام فرآیند وابسته هستند مثل:

 • 🔹گرما
 • 🔹کار

آنتالپی استاندارد تشکیل 

 • واکنش تشکیل واکنشی که یک مول ماده از پایدارترین عناصر سازنده اش تشکیل میشود
 • به مقدار گرمای آزاد شده در واکنش تشکیل ،آنتالپی استاندارد تشکیل میگویند.
 • نماد آنتالپی استاندارد تشکیل (تشکیل)°H

دقت کنید که در واکنش تشکیل

 • 1مول ماده تشکیل میشود
 • واکنش دهنده ها باید عنصر آزاد و در حالت استاندارد باشد.
  گرمای تشکیل هر عنصر در حالت پایدار و استاندارد خود صفر است.
 • روشی برای تشخیص آنتالپی استاندار تشکیل این است که معمولا(نه همیشه) منفی است.
 • آنتالپی استاندارد تشکیل چهار ترکیب زیر که استثنإ هستند مثبت است.
  NO(g), NO2(g), C2H4, C2H2
 • این چهار ترکیب از عناصر پایدار خود ناپایدارتر هستند و سطح انرژی بیشتری دارند.
 • هرچه سطح انرژی ترکیب کمتر، ترکیب پایدارتر، آنتالپی استاندارد تشکیل منفی تر
4.9/5 - (131 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا