خانه / بایگانی برچسب: آشكارساز

بایگانی برچسب: آشكارساز

آشكارسازها در کروماتوگرافی

آشكارسازها در کروماتوگرافی آشکارساز هدايت گرمايي ( T.C.D) : اساس اين آشكارساز بر روي درجه از دست دادن حرارت از فيلامانها به گاز اطراف خود مي باشد و از دست دادن حرارت بستگي به تركيب گاز دارد. هدایت حرارتی اغلب ترکیبات آلی از گاز حامل بیشتر است. در اثر گرم …

ادامه مطلب