خانه / سرگرمی و دانستنی های شیمی (صفحه 51)

سرگرمی و دانستنی های شیمی

ابر مولكولها و نحوه ساخت آنها

طي قرن گذشته ، شيميدان ها در درك و استفاده از مفهوم پيوند كووالانسي استاد شده اند . آن ها صدها واكنش شيميايي ابداع كرده اند كه اين پيوند بسيار محكم را كه نتيجه ي اشتراك الكتون بين دو اتم است ، بنيان مي نهند يا آن را دچار بازآرايي …

ادامه مطلب

معرفي رشته شيمي

معرفي رشته شيمي نگاه اجمالی تیوری اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تیوری بیان می‌دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده‌اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تأثیر به‌سزایی داشته، اصل بقای جرم است. …

ادامه مطلب

واكنش هاي كاتاليزوري ومکانسیم آنها

واكنش هاي كاتاليزوري کاتاليزور چيست؟ کاتاليزور ماده اي است که سرعت واکنش شيميايي را افزايش مي دهد. کاتاليزور در ابتدا با مواد اوليه تشکيل پيوند مي دهد و آنها را به محصول تبديل مي کند. سپس محصول از سطح کاتاليزور جدا مي شود و مواد واکنش نکرده براي ادامه واکنش …

ادامه مطلب