خانه / سرگرمی و دانستنی های شیمی (صفحه 30)

سرگرمی و دانستنی های شیمی

جملات زیبای شیمی من از شیمی آموختم که

من از چرخش الکترون به دور هسته اتم آموختم که کل جهان به دور مرکز هستی می چرخد و از حرکت پیوسته ذرات،چه ارتعاشی ،چه انتقالی یا دورانی آموختم که ثبات وسکون در آفرینش راه ندارد.از شیمی آموختم که هر چه فاصله ما از مرکز آفرینش وخالق هستی بخش بیشتر …

ادامه مطلب

کشش سطحی آب و پیوند هیدروژنی آب

آموزش کشش سطحی آب و پیوند هیدروژنی آزمایش هایی که در این قسمت انتخاب شده اند، نیاز به وسایل و امکانات خاص یا حتی رفتن به آزمایشگاه ندارند و می توان آن ها را در کلاس نیز انجام داد. چون آزمایش ها ساده هستند پیشنهاد می شود تهیه وسایل و …

ادامه مطلب