نمونه سوال شیمی2

دانلود تست های شیمی2 ساختار اتم

محل تبلیغات

دانلود تست های شیمی2 ساختار اتم در ادامه 14 تست از ساختار اتم شیمی 2 مطالعه نمایید

در حدود …….. سال پيش …….. فيلسوف يوناني آب را عنصر اصلي سازنده ي جهان هستي معرفي كرد.

1) 3500 – بويل                            2) 2500- تالس

3) 2500- ارسطو                          4) 3500- تالس

2- كدام يك از دانسمندان زير چهار عنصر آب ، خاك ، هوا و آتش را عنصرهاي اصلي سازنده ي كاينات معرفي كرد؟

1) ارسطو                     2) تالس                   3) بويل                   4) دالتون

3- كتابي با عنوان شيمي دان شكاك از نوشته هاي ………. دانشمند انگليسي مي باشد كه در اين كتاب …….. به عنوان ماده أي كه به مواد ساده تر تجزيه نمي شود معرفي شد.

1) دالتون – تركيب                                  2) بويل – اتم

3) بويل – عنصر                                   4) دالتون – عنصر

4- اين عبارت كه ‹ شيمي علمي تجربي است و نبايد فقط به مشاهده كردن ، انديشيدن و نتيجه گيري بسنده كرد › از كدام دانشمند است ؟

1) دالتون                   2) تالس                3) دموكريت             4) بويل

5- اين عبارت كه ‹ مواد از ذره هاي كوچك و تجزيه ناپذيري به نام اتم تشكيل شده اند › نخستين بار توسط كدام دانشمند مطرح شد ؟

1) دالتون                2) تالس                 3) دموكريت              4) بويل

6- كوچكترين ذره أي كه خواص فيزيكي و شيميايي عنصر به آن وابسته است چه نام دارد؟

1) مولكول             2) نوترون                  3) اتم                      4) يون

7) گزينة مناسب براي تكميل عبارت مقابل كدام است؟ ‹ اتم كوچكترين قسمت ماده است كه معمولا …….

1) به حالت آزاد وجود دارد                   2) به حالت تركيب وجود دارد

3) خواص ماده به آن مربوط است           4) قابل تجزيه به اجزاي كوچكتر نيست

 

8-    نظرية اتمي دالتون در توجيه كدام مورد زير نارسائي داشت ؟

1) چگونگي برقراري پيوند بين اتمها                 2) تركيب اتمها با يكديگر به نسبت جرمي ثابت

3) ذوب شدن جامد ها در اثر حرارت               4) تبخير مايعات در اثر حرارت

9-كداميك از جملات زير جزء تئوري اتمي دالتون مي باشد ؟

1) اتمهاي يك عنصر فقط جرم يكساني دارند.

2) اتمهاي يك عنصر فقط از  خواص شيميائي يكساني دارند.

3) در هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و تعداد نسبي اتمها يكسان است .

4) اتمهاي يك عنصر ممكن است متفاوت باشند.

10- نظرية اتمي دالتون در توجيه كدام مورد زير نارسائي داشت؟

1) تجزيه شدن بعضي از مواد در اثر جريان برق

2) تركيب شدن مواد به نسبت جرمي مشخص

3) ذوب شدن مواد در اثر حرارت

4) تشكيل مولکول از بهم پيوستن اتمها

. 11- كدام بخش تئوري دالتون امروزه مورد قبول نيست ؟

1) عناصر از ذرات بينهايت ريزي بنام اتم تشكيل شده اند.

2) اتمهاي هر عنصر از نظر جرم و ساير خواص يكسانند .

3) اتمها در واكنشهاي معمولي نه بوجود مي آيند و نه از بين مي روند .

4) در تشكيل مولكول  اتمهاي عناصر با يكديگر تركيب مي شوند .

12- كداميك با تئوري اتمي دالتون قابل توجيه است ؟

1)    قوي بودن عنصر فلوئور

2)  علت دو ظرفيتي بودن اكسيژن در آب

۳) تركيب شدن عنصرها به نسبت جرمي معين

4) تمايل سديم در واكنش با آب

13-ذرات كوچكتري كه اتمها از آنهاتشكيل شده اند چه ناميده مي شوند؟

1) ريز اتمي         2) بنيادي            3) زير اتمي           4) باردار

14- نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده كدام است ؟

1) پروتون                 2) نوترون               3) الكترون             4) پوزيترون

5

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
محل تبلیغات
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید

بستن