آموزش شیمی دوازدهم

بیشترین و کمترین عدد اکسایش عناصر

بیشترین و کمترین عدد اکسایش عناصر

بیشترین و کمترین عدد اکسایش عناصر در گروه های جدول تناوبی به صورت دسته بندی شده برای شیمی کنکور و دوازدهم در ادامه از جم شیمی مطالعه کنید. بار الکتریکی یون واقعی یا یون فرضی را در یک گونه ( اتم، مولکول یا یون ) عدد اکسایش می گویند. با این فرض که انتقال الکترون کامل باشد و همه پیوند ها را، یونی در نظر بگیریم.

حداقل و حداکثر عدد اکسایش عناصر گروه های اصلی جدول تناوبی

7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A گروه اصلی
7 6 5 4 3 2 1 الکترون لایه ظرفیت
7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ حداکثر عدد اکسایش
Cl2O7 SO3 N2O5 CO2 Al2O3 MgO Na2O مثال
M2O7 MO3 M2O5 MO2 M2O3 MO M2O فرمول کلی اکسید با حداکثر عدد اکسایش
1- 2- 3- 4- 3+ 2+ 1+ حداقل عدد اکسایش
HCl H2O NH3 CH4 AlH3 CaH2 NaH مثال
HM H2M MH3 MH4 MH3 MH2 MH فرمول کلی هیدرید با کمترین عدد اکسایش

چند نکته:

  • 1- در گروه های اصلی حداکثر عدد اکسایش برابر است با شماره گروه است زیرا این عناصر می توانند حداکثر به تعداد الکترون های لایه خارجی خود الکترون از دست بدهند.

تعداد الکترون های لایه خارجی = حداکثر عدد اکسایش عناصر گروه های اصلی

  • 2- حداقل عدد اکسایش نافلزهای گروه های اصلی 4 تا 7برابر است تعداد الکترونی که باید بگیرد تا به آرایش 8 تایی برسند

8-شماره گروه اصلی = حداقل عدد اکسایش گروه های 14 تا 17

N : 5 – 8 = – 3 ( نیتروژن)

  • 3- حداقل و حداکثر عدد اکسایش فلزهای گروهای اصلی 1، 2 و 3 (13) برابر تعداد الکترون های ظرفیت است. زیرا فلزها بیشتر تمایل به دادن الکترون دارند.
  • 4- اتم F از قواعد جدول بالا مستثنی است. فلوئور اعداد اکسایش 1 و 1- دارد.
  • 5- اتم O نیز برخلاف سایر عناصر هم گروه خود، عدد اکسایش 6+ ندارد بلکه حداکثر عدد اکسایش آن برابر 2+ است.

 

حداکثر عدد اکسایش فلزهای دسته d: گروه های 3 تا 12

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 گروه
d10s2 d10s1 d8s2 d7s2 d6s2 d5s2 d5s1 d3s2 d2s2 d1s2 آرایش الکترونی
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 مجموع الکترون های s و d
2+ 2+ 2+ 3+ 3+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ حداکثر عدد اکسایش
ZnO CuO NiO CoCl3 Fe2O3 MnO4 1 CrO4 2 V2O5 TiO2 Sc2O3 مثال

چند نکته :

  • 1- در گرو های 3 تا 7 که مجموع الکترون های sو d برابر 3 تا 7 است این مجموع نشان دهنده حداکثر عدد اکسایش است.
  • 2- درگروه های 8 تا 12 مجموع الکترون های s و d معادل حداکثر عدد اکسایش نیست بلکه فلزهای این گروه ها، اعداد اکسایش کوچک دارند.
امتیاز: 5.0/5 از 1 رای.
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا