نمونه سوال شیمی1

دانلود نمونه سوال تشریحی و تستی بخش اول شیمی اول دبیرستان

دانلود نمونه سوال تشریحی و تستی بخش اول شیمی اول دبیرستان
حداقل دمای آب در کف دریاها c ْ۴ است و از این دما پائین تر نمی رود . این مسئله را چگونه توجیه می کنید.
۴- منظور از سختی موقت و دایم آب چیست ؟ این سختی ها مربوط به کدام یون هاست؟ سختی را چگونه می توان برطرف کرد ؟ توضیح دهید .
۵- چه پیوندهایی بین مولکول های آب وجود دارد ؟ توضیح دهید ، این پیوند ها چه تاثیری د رخواص آب بوجود آورده است ؟
۶- اصطلاح DO به چه معناست ؟ میزان DO با دما چگونه تغییر می کند ؟
۷- با چه آزمایشی می توان فرضیه ی دوقطبی بودن مولکول آب را ثابت کرد ؟
۸- تصفیه آب شامل چه مراحلی است ؟ توضیح دهید .

مجموعه پرسشهای تشریحی و تستی بخش اول شیمی ۱ سال اول متوسطه همراه با پاسخ سوالهای تستی

 سئوالات تشریحی
۱- محلول سیرنشده ، سیرشده و فراسیرشده هرکدام به چه معناست ؟ چگونه می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد ؟
۲- باران اسیدی چیست و چه ضرری برای زندگی انسان دارد ؟ توضیح دهید .
۳-
۹- منظور از ضریب خطر یون های سنگین چیست ؟ از چه رابطه ای به دست می آید ؟
۱۰- واژه های زیر را تعریف کنید . یون – والانس – عنصر – پیوند قطبی – زیست تخریب پذیر – DO – انحلال پذیری

 

پرسشهای چهارگزینه ای
۱- کدام ویژگی آب سبب می شود ، این مایع به سرعت آلوده شود ؟
الف) کشش سطحی زیاد ب) نقطه جوش بالا ج) قدرت حل کنندگی زیاد د) ظرفیت گرمایی ویژه ای زیاد
۲- کدام عامل زیر ویژگی های غیرعادی آب را توجیه میکند ؟
الف) قطعی بودن مولکول آب ب) خمیده بودن (V شکل) مولکول آب ج)وجود پیوند کووالانس بین اتم های آب د) غیر قطبی بودن مولکول آب
۳- کدامیک از مواد زیر عنصر است ؟
الف) ۲O ب) HCL ج) Nacl د) ۳CO ۲H
۴- چرا یخ روی آب شناور می ماند ؟
الف) به علت نیروی جاذبه بین یخ و آب ب) به علت هم جنس بودن یخ و آب ج) به علت کمتر بودن چگالی یخ از آب د) به علت پیوند مولکول های یخ و آب
۵- برای از بین بردن سختی موقت و دایم ، کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟
الف) سرد کردن – افزودن سدیم کلرید ب) افزودن سدیم کربنات – گرم کردن ج) افزودن سدیم کلرید – سرد کردن د) گرم کردن – افزودن سدیم کربنات
۶- سختی آب به کدامیک از یون های زیر مربوط است ؟
الف) فقط Ca2+ ب)فقط Fe2+ ج)فقط Mg2+ د) Ca2+ و Mg2+ و Fe2+
۷- کدامیک ا زیون های زیر باعث آلودگی آب نمی شود ؟
الف) Hg2+ ب) Na+ ج) Cd2+ د) Pb2+
۸- هر چه دمای مناسب آب برای زندگی یک نوع ماهی کمتر باشد میزان DO لازم برای زندگی آن ماهی ………………..
الف) کمتر است ب) بیشتر است ج)فرق نمی کند د) مناسب است
۹- نزدیک به ………. سطح زمین و ………. جرم بدن ما آب است .
الف) ۳/۴ ، ۱/۳ ب) ۳/۴، ۲/۳ ج)۱/۲، ۱/۳ د) ۲/۴، ۲/۳
۱۰- یک پشه می تواند روی آب بخوابد ، این نشانگر کدام ویژگی آب است ؟
الف) ظرفیت گرمایی ویژه زیاد ب) تغییر حجم به هنگام یخ زدن ج) کشش سطحی زیاد د) پیوند های کووالانسی

پاسخنامه سوالهای چهار گزینه ای :

 

4.9/5 - (92 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا