نمونه سوال شیمی1

دانلود نمونه سوال تشریحی و تستی بخش اول شیمی اول دبیرستان

مکان نمایش تبلیغات شما تبلیغات خود را در این مکان به نمایش بگذارید
دانلود نمونه سوال تشریحی و تستی بخش اول شیمی اول دبیرستان
حداقل دمای آب در کف دریاها c ْ۴ است و از این دما پائین تر نمی رود . این مسئله را چگونه توجیه می کنید.
۴- منظور از سختی موقت و دایم آب چیست ؟ این سختی ها مربوط به کدام یون هاست؟ سختی را چگونه می توان برطرف کرد ؟ توضیح دهید .
۵- چه پیوندهایی بین مولکول های آب وجود دارد ؟ توضیح دهید ، این پیوند ها چه تاثیری د رخواص آب بوجود آورده است ؟
۶- اصطلاح DO به چه معناست ؟ میزان DO با دما چگونه تغییر می کند ؟
۷- با چه آزمایشی می توان فرضیه ی دوقطبی بودن مولکول آب را ثابت کرد ؟
۸- تصفیه آب شامل چه مراحلی است ؟ توضیح دهید .

مجموعه پرسشهای تشریحی و تستی بخش اول شیمی ۱ سال اول متوسطه همراه با پاسخ سوالهای تستی

 سئوالات تشریحی
۱- محلول سیرنشده ، سیرشده و فراسیرشده هرکدام به چه معناست ؟ چگونه می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد ؟
۲- باران اسیدی چیست و چه ضرری برای زندگی انسان دارد ؟ توضیح دهید .
۳-
۹- منظور از ضریب خطر یون های سنگین چیست ؟ از چه رابطه ای به دست می آید ؟
۱۰- واژه های زیر را تعریف کنید . یون – والانس – عنصر – پیوند قطبی – زیست تخریب پذیر – DO – انحلال پذیری

 

پرسشهای چهارگزینه ای
۱- کدام ویژگی آب سبب می شود ، این مایع به سرعت آلوده شود ؟
الف) کشش سطحی زیاد ب) نقطه جوش بالا ج) قدرت حل کنندگی زیاد د) ظرفیت گرمایی ویژه ای زیاد
۲- کدام عامل زیر ویژگی های غیرعادی آب را توجیه میکند ؟
الف) قطعی بودن مولکول آب ب) خمیده بودن (V شکل) مولکول آب ج)وجود پیوند کووالانس بین اتم های آب د) غیر قطبی بودن مولکول آب
۳- کدامیک از مواد زیر عنصر است ؟
الف) ۲O ب) HCL ج) Nacl د) ۳CO ۲H
۴- چرا یخ روی آب شناور می ماند ؟
الف) به علت نیروی جاذبه بین یخ و آب ب) به علت هم جنس بودن یخ و آب ج) به علت کمتر بودن چگالی یخ از آب د) به علت پیوند مولکول های یخ و آب
۵- برای از بین بردن سختی موقت و دایم ، کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟
الف) سرد کردن – افزودن سدیم کلرید ب) افزودن سدیم کربنات – گرم کردن ج) افزودن سدیم کلرید – سرد کردن د) گرم کردن – افزودن سدیم کربنات
۶- سختی آب به کدامیک از یون های زیر مربوط است ؟
الف) فقط Ca2+ ب)فقط Fe2+ ج)فقط Mg2+ د) Ca2+ و Mg2+ و Fe2+
۷- کدامیک ا زیون های زیر باعث آلودگی آب نمی شود ؟
الف) Hg2+ ب) Na+ ج) Cd2+ د) Pb2+
۸- هر چه دمای مناسب آب برای زندگی یک نوع ماهی کمتر باشد میزان DO لازم برای زندگی آن ماهی ………………..
الف) کمتر است ب) بیشتر است ج)فرق نمی کند د) مناسب است
۹- نزدیک به ………. سطح زمین و ………. جرم بدن ما آب است .
الف) ۳/۴ ، ۱/۳ ب) ۳/۴، ۲/۳ ج)۱/۲، ۱/۳ د) ۲/۴، ۲/۳
۱۰- یک پشه می تواند روی آب بخوابد ، این نشانگر کدام ویژگی آب است ؟
الف) ظرفیت گرمایی ویژه زیاد ب) تغییر حجم به هنگام یخ زدن ج) کشش سطحی زیاد د) پیوند های کووالانسی

پاسخنامه سوالهای چهار گزینه ای :

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code