آموزش شیمی 3

نکات کنکوری تشخیص آنتروپی در واکنش های شیمیایی

نکات کنکوری تشخیص آنتروپی در واکنش های شیمیایی
نکات کنکوری تشخیص آنتروپی در واکنش های شیمیایی

میزان کارتورگی یا بی‌نظمی یک سیستم که به عنوان معیار خودبخودی واکنش بکار می‌رود، آنتروپی نامیده می‌شود که برحسب J/K.mol بوده و با S نمایش داده می‌شود. ذوب شدن یخ به طور خود به خودی صورت می گیرد. در این فرآیند بی نظمی افزوده می شود، یعنی آنتروپی زیاد می شود. در دماهای بالاتر بی نظمی بیشتر است.
برخی از تغییرهای خود به خودی سریع تر (مثل سوختن) و برخی کندتر (مثل زنگ زدن) پیش می روند. برخی از فرآیندهای فیزیکی مثل پایین آمدن آّب از آبشار نیز خود به خودی اند.

دو عامل برای خود به خودی بودن واکنش ها وجود دارد:
1- کاهش انرژی سیستم، مثل واکنش های گرماده
2- افزایش بی نظمی، مثل ذوب شدن یخ
ذوب شدن یخ نه تنها گرماده نیست، بلکه از محیط گرما جذب می کند. علت خود به خودی بودن فرآیند، افزایش بی نظمی است. زیرا ملکول ها در حالت مایع بی نظم تر از جامد است.

نكات مربوط به آنتروپی :
قانون دوم ترمودینامیک:
در یک فرآیند خوبه خودی آنتروپی سامانه و محیط افزایش میابد.
انتروپی محیط+آنتروپی سامانه>0
قانون سوم ترمودینامیک:
در دمای صفر مطلق آنتروپی به صفر میرسد.(در تمام دماهای دیگر آنتروپی داریم)
آنتروپی هم یک تابع حالت است.

انتروپی گاز>مایع>جامد
در تبدیلات زیر ΔS مثبت است.

  • جامد به مایع(ذوب)
  • مایع به گاز(تبخیر)
  • گاز به جامد(تصعید)

چند عامل افزاینده آنتروپی

  •  افزابش حجم =افزایش انتروپی
  • افزایش دما= افزایش آنتروپی
  • تركيب پیچیده تر= افزایش آنتروپی
  • افزایش تعداد مول گازی= آنتروپی بیشتر

اگر در واکنش مول گازی نداشته باشیم، تعداد مول در فرآورده بیشتر از واکنش دهنده باشد یعنی آنتروپی افزایش یافته است.
طی یک واکنش خود به خودی در سامانه منزوی آنتروپی افزایش میابد.

پایستگی انرژی و آنتروپی
این کلمه از “تروپی”یا کلمه “تروپوس”که یونانی است، آمده و به معنی “مقدار تحول”است. این مفهوم از آنجا آغاز شد که قانون اول ترمودینامیک به نام اصل پایستگی انرژی مطرح شد. در این اصل، پایستگی یک طرفه است: می توان هر مقدار کار را به حرارت تبدیل کرد اما نمی توان تمام گرما را به کار تبدیل کرد.

وقتی آنتروپی افزایش می یابد به تبع آن تعداد حالت های سیستم هم افزایش می یابد و افزایش تعداد حالات، بی نظمی را افزایش می دهد. پس می توانیم بگوییم: افزایش آنتروپی یعنی افزایش بی نظمی و کاهش آنتروپی یعنی افزایش نظم آنتروپی و قانون دوم ترمو دینامیک در یک فرآیند سیکلی، آنتروپی، یا افزایش می یابد یا ثابت باقی می ماند.
آنتروپی فرآیندهای طبیعی در سیستم های ایزوله زمانی خود به خودی اند که به سمت افزایش بی نظمی یا آنتروپی در سیستم حرکت کنند.

آنتروپی معیاری برای مقدار انرژی غیر قابل تبدیل به کار است.
آنتروپی معیاربی نظمی یک سیستم است
آنتروپی معیاری از چند گانگی سیستم ها است

قانون دوم ترمودینامیک، قانون اول ترمودینامیک را محدود می کند. به عبارت دیگر در حین انتقال انرژی از (محل گرم به محل سرد) بخشی از آن به کار تبدیل می شود. وقتی آب از آبشار پایین می آید. بخشی از انرژی پتانسیل آن قابل تبدیل به کار است.

4.9/5 - (275 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا