آموزش شیمی 1

نکات طبقه بندی شده شیمی 1 بخش 1

محل تبلیغات

جم شیمی

نکات طبقه بندی شده شیمی 1 بخش 1
منابع آب در طبیعت
۱.اقیانوسها                                         ۶/۹۷  درصد
۲.یخ های قطبی و یخچال های طبیعی     ۹/۱    درصد
۳.آب های زیرزمینی                             ۴۷/۰   درصد
۴.رودخانه ها دریاچه ها و آبگیرها           ۰۲/۰    درصد
۵.رطوبت موجود در خاک کمتر از            ۰۱/۰    درصد
۶.بخار آب موجود در هوا کمتر از          ۰۰۰۱/۰    درصد

عوامل موثر بر پراکندگی منابع آب در طبیعت
۱.موقعیت جغرافیایی
۲.شرایط آب و هوایی
۳.میزان بارش
مصرف آشکار و نهان آب
مصرف آشکار آب : مصرف مستقیم قابل مشاهده و قابل اندازه گیری آب را گویند
مصرف نهان آب : مصرف غیرمستقیم غیرقابل مشاهده و غیرقابل اندازه گیری آب را گویند
نکته : مصرف نهان آب از مصرف آشکار بیشتر است.
مصرف نهان آب برای هر نفر در روز حدود چند لیتر است؟
الف)  ۴۰۰۰                        ب)  ۳۰۰۰                   ج)  ۶۰۰۰                              د) ۵۰۰۰
مصرف آشکار آب برای هر نفر در روز حدود چند لیتر است؟
الف)  ۴۰۰                        ب)  ۳۰۰                   ج)  ۶۰۰                              د) ۵۰۰
ویژگی های باورنکردنی آب
۱.انبساط آب هنگام انجماد                      ۲.ظرفیت گرمایی بالا
۳.گرمای تبخیر زیاد                                 ۴.کشش سطحی زیاد
Q = mc(t2 – t1)                          Q : گرما یا انرژی لازم      m:   جرم جسم
c: ظرفیت گرمایی ویژه جسم            t2 : دمای ثانویه            t1 : دمای اولیه جسم
مثال: برای افزایش دمای 100 گرم آب از 25 درجه سانتی گراد به 35 درجه سانتی گراد چه مقدار انرژی نیاز داریم?                                              گرم درجه سانتی گراد/ژول                   185/4 =  آ بc
Q = mc(t2 – t1)     Q = 100 * 4/185 * ( 35 – 25 ) = 4185 jol
مروری بر آموخته های گذشته
عنصر:ماده ای است که از اتم های یکسان یا از مولکول هایی با اتم های یکسان ساخته شده است.مثل آهن مس طلا کربن و …     مولکول اکسیژن مولکول هیدروژن و …
ترکیب : از اتصال اتم های دو یا چند عنصر مختلف بوجود می آید. آب   کربن دی اکسید و …
تفاوت های مخلوط و ترکیب
۱. اجزای سازنده ی مخلوط ویژگی های اولیه ی خود را حفظ می کنند ولی …
۲. اجزای سازنده ی مخلوط به هر نسبتی با هم قابل اختلاط هستند ولی …
پیوند شیمیایی: نیروی جاذبه ی قوی است که اتم ها و یون ها را محکم در کنار هم نگه می دارد.و شامل چند نوع است.
1- کوالانسی                        2- فلزی                          3- یونی                               4- داتیو
مولکول: ساده ترین واحد سازنده ی یک ماده است که برخی از ویژگی های آن را حفظ می کند.
نماد شیمیایی
نماد شیمیایی: یک یا دو حرف از نام لاتین هر عنصر را نماد شیمیایی آن عنصر می گویند.
نمادهای شیمیایی دو دسته اند:
۱- نماد یک حرفی : در این مورد حرف اول نام لاتین عنصر را انتخاب کرده و با حرف بزرگ خواهیم نوشت.
 Hydrogen :        H                               Sulfur:  S                           Nitrogen:   N
Carbon :            C                               Oxygen: O                          Iodine:       I
2- نماد دو حرفی : در این مورد حرف اول نام لاتین عنصر را بزرگ و یکی از حروف بعدی را کوچک می نویسیم.
Aluminium:    Al                                    Calcium:  Ca                       Chlorine:  Cl
Natrium:        Na                                   Ferrum:   Fe                       Plumbum:Pb
فرمول شیمیایی: به کمک نمادشیمیایی عناصر سازنده ی آن مشخص می شود و نشان دهنده ی دو مطلب است:
1- نوع عناصر سازنده                                                        2- تعداد اتم های هر عنصر
مثال: مولکول H2O  نشان می دهد که از دو نوع عنصر هیدروژن و اکسیژن ساخته شده است و تعداد اتم های هیدروژن دو و تعداد اتم های اکسیژن یک است.
مثال : Al2 ( SO4 )  3   نوع عناصر سازنده  و تعداد اتم ها:            ( Al( 2 )  ,  S( 1 * 3 )  , O ( 3 * 4
امتیاز: 5.0/5 از 1 رای.
لطفا صبر کنید...
محل تبلیغات
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید

بستن