شعر شیمی

شعر طنز شیمی درباره تعادل های شیمیایی

شعر شیمی
شعر شیمی

شعر طنز شیمی درباره تعادل های شیمیایی که به صورت طنز مفاهیم و نکات مبحث تعادلهای شیمیایی را بیان کرده است را در ادامه از سایت جم شیمی مطالعه نمایید. امیدوارم که از این شعر شیمی لذت ببرید.در ضمن این شعر درباره فصل دوم شیمی پیش دانشگاهی می باشد.

می دهم یک بـــــــــار دیگـر من سلام                                    می شوم با دوستــــــــانم هــــــم کلام
با ” تعادل ” میشود آغــــــــــاز، فصل                                     انتهایش هم بـــــه صنعت هست ،وصل
واکنش در فصل 2 “برگشت پــــــذیر”                                     رفت و برگشتــــــــــــی بدارد کم نظیر

با دو شــــــــــرط گردد تعادل بر قرار
” بستــــــــه ” باشد ، گاز ننماید فرار
می نبینــــــــــی تو تعادل را به ” آب”
تا که نَگذاری به رویش یک “حباب”
واکنش برگشت پـــــذیرش لازم است
گر جُزین باشد به یــک سو عازم است
رفت و برگشتش تبــــــــــادل می شود
چون مســــــــــاوی شد تعادل می شود
وضع “سرعت سنج ” ها کُن بــررسی
تا بفهمی درس به از هر کســــــــــی
هر تعادل هم بدان “پویــــــــــــا ” بود
“بی توقف ” چون شده ، گویا بـــــود
چون تعادل گشت،”غلظت ثابت” است
بر دو ســوی واکنش “K ” رابط است
هر ضریبــی را به غلظت کن تـــــوان
ضـــــرب درهم می شود غلظت ،بدان
مینویسی گـــــاز و محلــــول این دو تا
S و L را حــــذف بنمـــــا یش ز “کا”
در تعادل” ثـــــــابت” است K هر زمان
با دمــــــــــا تغییــــــــر یابد بی گمان
واکنش را عکـــــــــس کردی تو اگر
K شود بــــــــرعکس ، مفهــومش نگر
K نشان بر” پیشــــرفت” است ای عزیز
نیــست سرعت،این دو از هم ده تمییز
ممــکن است یک K بزرگ باشد ولی
وقت سرعت کند تـــــــــر باشد ، بلی
یــــــــــا که برعکسش بباشد جان من
خـــــــــــــوب تحلیلش نما جانان من
گر که K خیلـــــــی بزرگ وغول بود
واکنش “کـــــــامل ” بگشته، فول بود
چون که K نــاچیز و کوچک دیده شد
اصـــــلِ انجامش ز هم پاشیـــــده شد
در “میانه” ، یا به چپ، یا که به راست
واقعـــــی گردیده و در بحـــث ماست
بر تعادل ها ، دو حــــــالت ممکن است
بعض همگن بعضی اش” ناهمگن” است
همگن است گر جملگی “یک فاز” شد
معنی اش در سال ســـــــــــوم ، باز شد
در مسائل ، جدولــــــــــی را رسم کن
مثل سربـــــــــــازی بباش و رزم کن
هر زمان خواهی اگر تو سمت وســـو
رو به مثلِ ” کا ” بدست آور ” کیــــو”
K بزرگتـــر ، می رود بر سمت راست
چون مســـاوی شد، تعادل پس بپاست
بحث تغییـــــــر تعــــــادل چون رسید
هر کسی ” اصل لوشاتلیـــــــه ” دید
بر تعادل عاملـــــــی تحمیــــــــل شد
گفته است او”بی گمان تعدیــــــل شد”
چونکه غلظــــت را کنید، افــــزایشش
می کند مصـــــرف ،نماید کــــاهشش
V که کـــــم شد P چو بالاتــــر شود
سوی مــــــولِ گــازِ کمتــر می رود
هـــــــــر تعادل ، با دمـــــا تغییر کرد
شیوه اش را میتوان ، تفسیــــــــر کرد
کاهش ، افـــــزایش بیاری ، در دمــــا
این q صحـــــــبت نماید با شمـــــــا
کن تصـــور کین q یک مــاده است
بحث تغییرات بدینسان ســــاده است
K به تغییر دمــــــــــــا ،وابسته است
شکل تغییرات ، بر دو دستــــه است
بستگی دارد به نــــــــــــوع واکنش
مستقیــــم یا عکــــس با برهم کُنِش
انتهای فصل و بحث “هابـــر” است
آفرین بر او ، به کارش ماهــر است
N2 و H2 به هم تـــــــــــرکیب کرد
اهل صنعت را بسی تـــــــرغیب کرد
آهن است و هم دویست اینجا فشـار
پانصد و پنجاه دمـــــــــایش را شمار

اینچنین NH3 را تـــــــــــــولید کرد                                              خدمتــــــــی پاینـــــده بی تردید کرد
افتخــــــــار علم و صنعت، یک کلام                                             گشت پـــــــایان ،فصل دوم ،والسلام

شاعر:اسماعیل پیغمبری کلات

با تشکر از ایشان

5/5 - (295 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا