شعر شیمی

شعر شیمی از فصل دوم شیمی دهم با موضوع ردپای گازها در زندگی

شعر شیمی
شعر شیمی

شعر شیمی از فصل دوم شیمی دهم با موضوع ردپای گازها در زندگی

شعر شیمی از فصل دوم کتاب شیمی دهم با موضوع رد پای گازها در زندگی به صورت خیلی زیبایی سروده شده است را در ادامه مطالعه نمایید.

(شیمی دهم فصل دوم)

ردِّ پایِ گازها در زندگـــــــــی
داده بر این زندگی ، پایندگــــی

پوششی نازک بود اطراف مـــــا
زندگی داده هــــوا ، اسلافِ1 ما

از زمین و ما نگهبانــــــی کند
بهر ما صد کارِ پنهانـــــی کند

لایه لایه باشد این جَوِّ زمیـــن
ارتفاع لایه هایش را ببیــــــن

بیشترین % به آن نیتروژن است
بعدِ آن با 21 ، اکسیــژن است

هر دو تا دارند بسی کاربردهــا
کاربُردهایِ کلان و خُرد هــــا

گر هوایِ مایع تقطیرش کنــی
در دمای جوش تبخیرش کنـی

میشود هر یک به جای خود جدا
مایعی می جوشد امــا ، بی صدا

بعدِ O2 ، N2 و Ar بیـــــــــن
چون نشد مایع ،هلیم قبلِ ایــن

کار غواصی و جوش و بالـن اش
وقتِ تغییرِ صداهــا و تُــن اش

از ” هلیم ” استفاده مـی شـود
کارهای سخت و ساده می شود

بیشترش زیرِ زمین، بخشی هوا
لیک دشوارست خواهی کردجدا

صنعت سرما و بادِ خودرو اش
نیتروژن آید بکار در هر دو اش

سنگ کره ، هوا کره و آب کره
هرسه بخش این زمین ازآن پره

نام آن اکسیژن است ای مهربان
قدر آن دانند همه پیر و جـوان

سوختن و اکسایش وهضم غذا
در تمامش O2 باشد با وفــــا

سرعت و نور و صدا در سوختن
بهرِ اکسایش ، زمــان اندوختن

کامل و ناقص بباشد “سوختن”
در بخاریّ و زغال افروختـــن

گازِ” CO ” قاتل نامرئــی است
اصل باشد،مابقی اش فرعی است

کُلِّ تغییرات ، بِدارد بستگـــی
بر اساس اصلی از ، پایستگــی

جرمِ کُل، ثابت بود در واکنش
گر که معمولی بود هر واکنش

کن اتم ها را به دقت ، بررسی
تا شود یکسان ،به شکلِ وارَسی

این روش کارا بود امـــا بدان
در تمام جا نباشد بــی گمان

با فلــز، اکسیدِ نازی می شود
خصلتش با آب ،بازی می شود

نافلزها هم ، اسیدی می شوند
برخی از آنها که دیدی! میشوند

زنگ آهن هم خسارت می زند
منزل و صنعت،تجارت، می زند

آهن و Zn و Al با اسیــــــد
گازِ بیشتر شد به ترتیبش پدید

می دهد O2 به کندی یا جِلِـز2
واکنش با هر فلز یا نافلــــــز

چند تایی هم مقاوم شد بَــلا!
مثل Pt ، مثل نقره یا طــــلا

نام و فرمولش بسی تمرین نما
درس را از بهرِخود شیرین نما

نافلزهــــــا تا دهند پیوند را
قبلِ نامش مینهی، پیشوند را

گر فلز باشد نیــــاور پیشوند
ظرفیت باشد یکی یاگرکه چند

رتبه ات خواهی اگر آری به زیر
رسمِ ساختار لوییس را یاد بگیر

صفر و تا 14 بود PH عزیــــز
مرزِ 7 اش میدهد این دو تمییز3

پی اچِ بالایِ 7 “بــــازی” بود
رنگ های خوشگل و نازی بود

گر تمییز با آن، اجاقِ گاز شـد
پی اچ اش بالایِ 7 و باز شــد

آبِ باتری،آبِ گوجه،مثل شیــر
پی اچ اش باشد بدان از7 به زیر

هرچه باران هم اسیدی می شود
وقتِ آسیبِ شدیـــدی می شود

گردرختان را هم افــزایش دهیم
ردِّ پایِ CO2 کــــــاهش دهیم

این هوا چون شیشه گلخانه است
بر زمین ، او حافظی جانانه است

گر نبودی، سـرد میگشتی زمین
مثلِ قطبَش یخ همی بستی زمین

چونCO2 در هوا افــــزون شود
پس دما از حَدِّ خود بیـرون شود

مشکلاتی در جهان، حاصل شـود
خلق، چون ، از کارِ او، غافل شود

شیمی سبزش به مشکل چاره شد
بهترین شیوه یقین همـــواره شد

شد اوزون بر اکسیژن شکلی دگر
شکل و ساختار و تفاوت را نگــر

” استراتوسفر” بباشد جــایِ آن
در حفاظت کَس نشد همتایِ آن

در” تروپوسفر” اگر ، افزون شود
پس خساراتش زِحَد، بیرون شود

شکل وحجمِ گاز را دقت نمــــا
بسته باشد بر فشار و بر دمــــا

چونکه مولکولها بدارند فاصلــه
با فشارِ گاز، تراکم ، حاصلــــه

رابطه بر عکس باشد با فشـــار
مستقیم است با دما،خاطرسپار

اس تی پی،تا که شرایط تیترشد
هر مول اش 22/4 لیتــــر شد

ارتباط کمّـــی است و واکنش
کسرِ تبدیلِ مولــی باشد رَوِش

انتهای فصل و بحث”هابر”است
آفرین براو به کارش ماهر است

با همN2 ،H2 را ترکیب کــرد
اهلِ صنعت را بسی ترغیب کرد

آهن است و هم 200، اینجا فشار
چهارصد و پنجاه دمایش را شمار

اینچنین NH3 را تولید کـــرد
خدمتی پاینده بی تردید کــرد

افتخار علم و صنعت ، یک کلام
گشت پایان، فصلِ دوم ،والسلام

1)نیاکان،اجداد
2)صدای پختن چیزی در روغن
3)تشخیص
شاعر:( اسماعیل پیغمبری کلات)
سرگروه شیمی ناحیه 6 مشهد
آذر ماه 1395

4.8/5 - (54 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا