آموزش شیمی 3

دسته بندي و مثال براي انواع واكنش هاي شيميايي

مکان نمایش تبلیغات شما تبلیغات خود را در این مکان به نمایش بگذارید

دسته بندي و مثال براي انواع واكنش هاي شيميايي

دسته بندي و مثال براي انواع واكنش هاي شيميايي در بخش اول شيمي 3 انواع واكنش هاي شيميايي همراه با حل چند مثال آورده شده است كه امروز در اينجا ميتونيد مثالهاي بيشتر براي هر كدام از واكنش ها به صورت دسته بندي شده  دريافت و مطالعه كنيد در ضمن نكات مربوط به تشخيص سريعتر انواع واكنش ها نيز براي شما ذكر كرده ايم

1- واکنش های ترکیب
در این واکنش چند مولکول یااتم متفاوت باهم ترکیب می شوند و فراورده(ها)ی تازه ای باساختار پیچیده تر تولید می کنند . 
مثال :

2SO2 + O2 →2SO3

واکنش های زیر را کامل کرده و موازنه کنید :
11. Hg + O2 1. SO2 + H2O
12. C + O2 2.  S8 + O2
13.  SO3 + H2O 3.  Al + O2
14.  I2 + Cl2 4.  Fe + Cl2
15.  Si + S8 5.  Al + N2
16.  K + Cl2 6. Cu + Br2 
17.  Sb + S8 7. Zn + O2
18.  Cu + O2 8.  NO + O2
19.  Cs + O2 9.  As + Cl2 
20.  Ag + O2 10.  N2 + H2
– واکنش های تجزیه
در این واکنش ها ، یک ماده ساده به دو یا چند ماده ساده تر تجزیه می شود .
مثال :
2KClO3 —-> 2KCl + 3O2
معادلات زیر را کامل کرده و موازنه کنید :
12. NH3 →                        + 1.MgCO3 →                    +
13. MgSO4 · 7H2O →               + 2.HgO→   +
14. CuSO4 · 5H2O →                 + 3. PCl5 →  +
15. Pb(NO3)2 →                          + NO2 4. (NH4)2Cr2O7 →             +             + N2
16. C6H12O6 → C + 5. CuO →               +
17. H2O →                        + 6. Hg2CO3 → HgO +
18. Al(OH)3 →                     + H2O 7. KNO3 →                  + O2
19. CuSO4 →                       + SO3 8. H3PO4 → P2O5 +
20. AuCl3 → Au + 9. H2SO4 →
21. H2SiO3 →                    + H2O 10. Ca(OH)2→ CaO +
22. HNO3 →                      + H2O 11. H2SO3→

 

 

3-واکنش جابجایی یگانه :
در این واکنش ها ، یک عنصر آزاد با یک ترکیب واکنش داده و یکی از عناصر ترکیب اصلی به شکل عنصری آزاد می شود .
مثال :
2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2
معادلات زیر را کامل و موازنه کنید :
12. H2 + CuO →                    + 1. Al + Fe2O3 →                    +
13. Ca + HCl →                    + 2. Cu2S + O2 → Cu        +
14. H2O + Fe →                    + 3. Zn + H2SO4 →                    +
15. Fe + CuCl2 →                    + 4. Sb2S3 + Fe →                    +
16. Na + H2O →                    + 5. SiC + Cl2 →                    + C
17. Zn + FeCl3 →                    + 6. H2 + HgO →                    +
18. Cs +H2SO4→                    + 7. Fe + NH3 →                    + H2
19. Fe2O3 + H2 →                    + 8. NaBr + Cl2 →                    +
20. Zn + CuSO4 →                    + 9. K + HgCl2 →                    +
21. Fe + CuSO4 →                    + 10. Mg + PbSO4 →                    +
22. Fe + H2O →   Fe3O4          + 11. ZnI2 + Br2 →                    +
واکنش جابجایی دو گانه :
 واکنش جابجايي دو گانه واکنشي است که در آن جاي دو عنصر در دو ترکيب با هم عوض مي شود.
یک واکنش به کامل شدن تمایل دارد اگر :
الف- یکی از محصولات گازی شکل باشد .(موادی مانند H2, Cl2, O2, N2, H2S, HF, HCl, HBr, HI, CO, CO2, SO2, SO3,NH3, NO, N2O, NO2 ، HCN.)
 
.ب- یک ماده غیر یونیزه مانند NH3 یا H2O تشکیل شود .
ج- یک ماده غیر محلول تشکیل شود .

قواعد انحلال پذیری:

1- تمامی نیترات ها و استات ها محلول هستند .2- تمامی کلرید ها ، برمیدها و یدید ها محلول هستند به استثنای  Pb2+, Ag+, and Hg2+.۳– تمامی سولفات ها محلول هستند به استثنای Ba2+, Sr2+,  ، Pb2+ و CaSO4, Ag2SO4, Hg2SO4 کم محلول هستند.۴– تمامی هیدروکسید ها نامحلول هستند به استثنای هیدروکسید های گروه اول جدول تناوبی و NH4+ و Ba2+ .۵– تمامی کربنات ها و فسفات ها نامحلول هستند به استثنای گروه اول جدول تناوبی و NH4+ . اغلب هیدروژن فسفات ها محلول هستند . ۶– تمامی سولفید ها نا محلول هستند به استثنای سولفید های گروه اول و گروه دوم و NH4+ .
واکنش های زیر را کامل کرده و موازنه کنید :
1- محصولات گازی شکل ، خنثی و رسوب را مشخص کنید .
2- اگر واکنش انجام نمی شود با دلیل مشخص کنید .
19. NH4OH + BaCl2 1. FeBr2 + K2CO3
20. Ca(NO3)2 + Na2SO4 2. Ag2S + CuCl2 -→
21. Na2CO3 + AgNO3 3. Pb(NO3)2 + HI →
22. Zn(C2H3O2)2 + K2CO3 4. Ba(ClO3)2 + H2SO4
23. Hg2(NO3)2 + K2SO4 5. CuS + KCl→
24. Pb(NO3)2 + Al(NO3)3 6. Na3PO4 + MgSO4
25. H2S + Cd(C2H3O2)2 7. Pb(NO3)2 + H2SO4
26. BaBr2 + Na2SO4 8. FeCl2 + H2S →
27. H2SO4 + CaCl2 9. KCl + H2SO4
28. AgNO3 + HCl→ 10. HCl + NaOH →
29. CaCO3 + HCl→ 11. FeBr3 + Ba(OH)2
30. FeS + HCl→ 12. FeCl3 + Na3PO4
31. NaOH + Al2(SO3)3 13 Hg2Cl2 + HCl→
32. NaCl + H2SO4 14. CaS + HCl→
33. H2S + CuSO4 15. H2O + K2SO4
34. KCl + Hg2SO4 16. NH4Cl + KOH→
35. NH4Cl + Pb(C2H3O2)2 17. NaNO3 + KC2H3O2
  18. Pb(C2H3O2)2 + KI→
ب

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code