نمونه سوال شیمی3

دانلود تمرین انواع واکنش های شیمیایی شیمی3

jamshimi.ir
دانلود تمرین انواع واکنش های شیمیایی شیمی3

Al + HCl —-> AlCl3 + H2

HNO3 + K —-> KNO3 + H2

Cl2 + NaI —->I2 + NaCl

Br2 + NaI —->I2 + NaBr

K + H2O —->H2 + KOH

Na + H2O —->NaOH + H2

Ba + H2O —->BaOH + H2

Cs + HBr —->CsBr + H2

Rb+ H2O —->RbOH + H2

Al + HClO4 —->Al(ClO4)3 + H2

Al + AgNO3 —->Ag + Al(NO3)3

Fe + CuSO4 —->Cu + FeSO4

Mg + Au2SO4 —->Au + MgSO4

KOH + HBr —->KBr + H2O

NaOH + HI —->NaI + H2O

Al(OH)3 + H2SO3 —->Al2(SO3)3 + H2O

H2SO4 + NaOH —->NaHSO4 + H2O

Pb(NO3)2 + KI —->PbI2 + KNO3

AgNO3 + KCl —->AgCl + KNO3

FeCl3 + KOH —->Fe(OH)3 + KCl

HCl + AgNO3 —->AgCl + HNO3

HCl + Na2CO3 —->NaCl + CO2 + H2O

H2SO4 + K2SO3 —->K2SO4 + SO2 + H2O

KCN + HI —->HCN + KI

CaCO3 —->CaO + CO2

HgO —->Hg + O2

CdCO3 —->CdO + CO2

KClO3 —->KCl + O2

KNO3 —->KNO2 + O2

NaHCO3 —->Na2CO3 +  CO2 + H2O

H2CO3 —->H2O + CO2

H2SO3 —->H2O + SO2

Na2CO3 —->Na2O + CO2

H2O —->H2 + O2

BaCO3 —->BaO + CO2

KHCO3 —->K2CO3 + H2O + CO2

H2SO3 —->H2O + SO2

 

امتیاز: 5.0/5 از 1 رای.
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا