نمونه سوال شیمی2

دانلود تست شیمی2 فصل دوم

دانلود تست شیمی2 فصل دوم

بخش دوم – خواص تناوبي

1 – در هر گروه از جدول تناوبي از بالا به پايين شعاع اتمي … و الكترونگاتويي …. مي يابد.

الف) افزايش – افزايش
ب) افزايش – كاهش
ج) كاهش – كاهش
د) كاهش – افزايش

2 – در هر دوره از جدول تناوبي از چپ به راست شعاع اتمي … و الكترونگاتيوي …. مي يابد.

الف) افزايش – افزايش
ب) افزايش – كاهش
ج) كاهش – كاهش
د) كاهش – افزايش

3 – كدام عنصر به ترتيب بيشترين الكترونگاتيوي و كم ترين الكترونگاتيوي را دارد؟

الف) اكسيژن – سديم
ب) برم – ليتيم
ج) كلر – منيزيم
د) فلوئور – سديم

4 – علت مهم افزايش الكترونگاتيوي عنصرها، در هر دوره از چپ به راست ، چيست؟

الف) ثابت ماندن تعداد ترازهاي و افزايش بار الكتريكي هسته
ب) افرايش تعداد الكترون هاي لايه ظرفيت و افزايش شعاع اتمي
ج) ثابت ماندن تعداد ترازهاي فرعي و افزايش بار الكتريكي هسته
د) افزايش تعداد الكترون هاي لايه ظرفيت و كاهش شعاع اتمي

5 – عنصرهاي يك گروه جدول تناوبي در كدام مورد با هم تشابه دارند؟

الف) شعاع اتمي
ب) تعداد ترازهاي اشغال شده
ج) تعداد الكترون هاي تراز آخر
د) الكترونگاتيوي

6- اتم هاي مقابل را براساس افزايش شعاع اتمي مرتب كنيد. Mg,Br,Na,P,Si

الف ) P>Si>Mg>Na>Br
ب) Br>Na>Mg>Si>p
ج)P>Si>Br>Mg>Na
د)Si>P>Br>Na>Mg

7) در بين اتم هاي مقابل كداميك الكترونگاتيوترين است؟ I,k,ca,cl, s

الف) K
ب) S
ج) Cl
د) I

8- روند تغييرهاي تناوبي عنصرها، با كدام ويژگي بهتر نشان داده مي شود؟

الف) حجم اتم
ب) جرم اتمي
ج) شعاع اتمي
د) عدد اتمي

9 – واكنش پذيرترين فلزها و نافلزها به ترتيب در كدام گروه هاي جدول تناوبي قرار گرفته است؟

امتیاز: 4.0/5 از 1 رای.
لطفا صبر کنید...
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا