خانه / نمونه سوال شیمی / نمونه سوال شیمی4 / دانلود تست سینتیک شیمی پیشدانشگاهی

دانلود تست سینتیک شیمی پیشدانشگاهی

دانلود تست سینتیک شیمی پیشدانشگاهی برای دانلود تست های شیمی پیش دانشگاهی فصل اول سینتیک از سایت جم شیمی به ادامه متن مراجعه کنید

1- در واكنش A → B  در رابطه ي سرعت متوسط مصرف A  علامت ………. تاكيد بر ……….تعداد مول هاي ………. دارد .

1) مثبت ، افزايش ، فراورده                 2) مثبت ، كاهش ، واكنش دهنده

3) منفي ، افزايش ، واكنش دهنده       4) منفي ، كاهش ، واكنش دهنده

 

2- سرعت متوسط واكنش نسبت به توليد اكسيژن در تجزيه حرارتي پتاسيم كلرات برابر mol.min-1 0.05 است . در مدت 30 ثانيه چند ميلي ليتر گاز اكسيژن در شرايط استاندارد توليد مي شود ؟

1) 112                 2) 168                 3) 560                   4)   336

3- تراشه ي چوب نسبت به قطعه هاي بزرگ چوب سريعتر مي سوزد ، زيرا …..

1) طبيعت تراشه ي چوب براي سوختن مناسب است .

2) سطح تماس تراشه ي چوب با اكسيژن هوا بيشتر است .

3) دماي شعله براي سوختن چوب كافي نيست .

4) فعاليت شيميايي تراشه ي چوب بيشتر است .

 

4- در واكنش اثر آهن بر محلول هيدروكلريك اسيد در مدت 5 ثانيه 11.2 گرم آهن مصرف مي شود . سرعت متوسط واكنش بر حسب اسيد مصرف شده چند mol.min-1 است ؟

             Fe = 56 g.mol-1) )           Fe   +  2HCl  →  FeCl2­  +  H2 

1) 0.6              2) 4.8               3) 2.4               4) 0.2

 

5- در معادله واكنش 2NO (g)  +  2H2 (g)  →  N2 (g)  +  2H2O (g)   رابطه سرعت با غلظت واكنش دهنده ها به صورت K [ NO ] 2 [ H2 ] = R مي باشد هرگاه حجم ظرف واكنش را از يك ليتر به دو ليتر افزايش دهيم ، سرعت واكنش چند برابر مي شود ؟

1) 8/1                    2) 4                    3) 8                    4) 4/1

 

6- سرعت متوسط واكنش  Al (s)  +  HCl (aq)  →  AlCl3 (aq)  +  H2 (g)    

    پس از موازنه بر حسب تشكيل كدام ماده بيشتر است ؟

1) HCl                  2) Al                     3) AlCl3                 4) H2   

 

7- به كدام دليل كتاليزگر موجب افزايش سرعت واكنش مي شود ؟

1) كاهش  HΔ                           2) كاهش Ea     

3) افزايش تعداد برخورد                4) افزايش سطح واكنش دهنده ها

 

8- سازو كار دو مرحله ي يك واكنش به صورت زير است . تغييرات غلظت كدام ماده بر سرعت واكنش اثر بيشتري دارد ؟            

                                       AB2  →  A  +  B2           Ea1 = 500 kj

                                       Ea2 = 100 kj   A  +  D  →  AD          

1) AB2                2) A                   3) B2                     4) D

 

9- براي بررسي دقيق واكنش هاي شيميايي در سطح مولكولي از كدام دو نظريه زير استفاده مي شود ؟

الف- برخورد        ب- پيچيده فعال     پ- حالت گذار   ت- انرژي فعال سازي

1) الف و ت               2) الف و پ               3) پ وت               4) ب و ت

 

10- اگر در واكنش 3BrO- (aq)  →   BrO3- (aq)   +  2Br- (aq)     سرعت ناپديد شدن يون BrO- برابر 0.06 مول بر ثانيه باشد ، سرعت تشكيل يون   Br- چند مول بر ثانيه است ؟

1) 0.02                 2) 0.03                 3) 0.04               4) 0.05

 

11- در واكنشي معادله سرعت به صورت R = K [ A ] [ B ] 2 مي باشد . اگر غلظت هر يك از واكنش دهنده ها را دو برابر كنيم سرعت واكنش چند برابر مي شود ؟

1) 2                   2) 4                   3) 6                   4) 8 ا ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (2 رای, میانگین امتیاز: 3٫50 از 5)
به کانال تلگرام جم شیمی بپیوندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code