کتاب درسی شیمی

دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 پایه یازدهم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی

دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 پایه یازدهم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی
دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 پایه یازدهم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی

 دانلود کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم رشته های تجربی و ریاضی دبیرستان پایه های تجربی و ریاضی به صورت فایل PDF همراه با مشخصات و تعداد فصل های کتاب آزمایشگاه یازدهم با مشخصات زیر دانلود نمایید اهداف و ساختار کتاب آزمایشگاه سال یازدهم به صورت زیر می باشد.کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 سال 11 یازدهم دبیرستان شامل 4 فصل در قالب 136 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم ۱۳۶ صفحه هست که ۱۱ صفحه کلیات و ۶۵ آزمایش داره که بیشترین مربوط به فیزیک وکمترین مربوط به زمین شناسی هست:

 •  ۲۴ آزمایش فیزیک (۷آزمایش مربی ۴آزمایش دستورالعملی و۱۳ تا آزمایش کاوشگری)
 •  ۲۱ آزمایش شیمی (۷ آزمایش مربی و۸ آزمایش دستورالعملی و ۶ آزمایش کاوشگری)
 • ۱۲ آزمایش زیست شناسی (۸ آزمایش دستورالعملی و۴ آزمایش کاوشگری)
 •  ۸ آزمایش زمین شناسی (۱آزمایش مربی ۳ آزمایش دستورالعملی و ۴ آزمایش کاوشگری)

 

لیست آزمایش های کتاب آزمایشگاه علوم 11 سال یازدهم دبیرستان

پروژه

✔️ساخت پلیمر زیست تخریب پذیر و بررسی خواص پلیمرها

آزمایش های کاوشگری

✔️آزمايش :آیا غلظت و دما بر سرعت واکنش ها موثرند؟

✔️آزمايش :انرژی موجود در مواد غذایی چگونه اندازه گیری می شود؟

✔️آزمايش :چگونه از انرژی شیمیایی موجود درمیوه و سبزیجات انرژی الکتریکی بگیریم؟

✔️آزمايش :چگونه از روشهای سریع برای شناسایی پلاستیک ها استفاده کنیم؟

✔️آزمايش :چگونه پلاستیک از مواد زیست تخریب پذیر بسازیم؟

✔️آزمايش :چه عواملی در سرعت واکنش موثرند؟

آزمایش های دستور العملی

✔️آزمايش :تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی

✔️آزمايش :اندازه گیری سرعت واکنش های شیمیایی

✔️آزمايش :تولید اسید آلی

✔️آزمايش :ثابت تعادل واکنش

✔️آزمايش :جلاپردازی (پوشش دهی فلزها)

✔️آزمايش :درصد فلز در کانسنگ

✔️آزمايش :تعیین میزان کاهش دمای انجماد یک محلول

✔️آزمايش :اندازه گیری نقطه ذوب

آزمایش های مربی

✔️آزمايش :استخراج آهن در مقیاس کوچک

✔️آزمايش :آب چاه کلوین ( آب فرا سرد)

✔️آزمايش :خمیر دندان فیل

✔️آزمايش :رنگ های آسمان

✔️آزمايش :زور شیمی (پاره کردن قوطی)

✔️آزمايش :سول و ژل

✔️آزمايش :فلزشناور

✔️آزمايش :اسیدیته میوه ها

✔️آزمايش :واکنش بطری آبی (رنگ تیمی)

✔️آزمايش :واکنش زمان سنج نشاسته – ید

آزمایش های زمین شناسی

✔️آزمايش :آب هاي آلوده را چگونه تصفیه كنیم؟

✔️آزمايش :اختلاف ساعت کشورهای مختلف را چگونه محاسبه مي کنيد؟

✔️آزمايش :تعيين درصد تخلخل در خاك هاي مختلف

✔️آزمايش :چگونه درجه سختی مجموعه کانی ها خود را تعیین می کنید؟

✔️آزمايش :رسم نیم رخ توپوگرافی

✔️آزمايش :سيستم تصوير در تهيه نقشه

✔️آزمايش :شناسایی کانی های مشابه و هم رنگ

✔️آزمايش :نقشه مدرسه خود را رسم كنيد

آزمایش های زیست شناسی

✔️آزمايش :مشاهده انواع پلاست در ياخته هاي گياهي
✔️آزمايش :چربي هاي مضر براي بدن كدامند؟
✔️آزمايش :کشت باکتری های ده پوست
✔️آزمايش :مراحل رشد مگس سرکه و بررسی صفات ظاهری آن

آزمایش های فیزیک

✔️آزمايش :بارهایی که به یک جسم رسانا داده می شود کجا می روند؟
✔️آزمايش :توپ مغناطیسی (حلقه پران)
✔️آزمايش :چگونه موتورالکتریکی ساده بسازیم ؟
✔️آزمايش :چگونه یک الکتروفور بسازیم؟
✔️آزمايش :چگونه یک بلندگوی ساده بسازیم؟
✔️آزمايش :چگونه یک الکتروسکوپ ساده و حساس بسازیم؟
✔️آزمايش :چگونه یک موتور الکترو استاتیک بسازیم ؟
✔️آزمايش :چگونه دمای تقریبی سیم تنگستن لامپ روشن را بدست آوریم؟
✔️آزمايش :مبدل ها را چگونه می سازند؟
✔️آزمايش :مولد الکتریسیته ساکن (واندوگراف)

✔️چگونه آهنربا درست کنیم و خاصیت مغناطیسی آن را از بین ببریم؟
✔️چگونه انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهیم؟
✔️مبدل های الکتریکی
✔️مقدار نفوذپذیری آبخوان چه تأثیری بر میزان آبدهی آن دارد؟
✔️مولد جریان برق
✔️مداد نورافشان

كتاب به كدام شايستگي ها (اهداف) ساحتهاي تربيت پوشش مي دهد؟

 •  1-برقراري ارتباط سازنده با طبيعت از طريق شناخت و استفاده از طبيعت با هدف تكريم، تسخير، آباداني و آموختن از آن براي ايفاي نقش سازنده در فعاليت هاي علمي در سطح ملي و جهاني بر اساس نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت علمي و فناوري).
 •  2-بهره گيري و ارزيابي از يافته هاي علمي و فناورانه و ايجاد خلاقيت و نوآوري در آن ها جهت كشف صورت هاي جديد واقعيت يا خلق روش ها و ابزار هاي نوين براي وصول به اهداف متعالي در چهارچوب نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت علمي و فناوري).
 • 3- شناخت و بهره گيري از نتايج تجارب متراكم بشري در حوزه علوم و فناوري (فهم و درك دانش هاي پايه و علوم كاربردي، كسب مهارت دانش افزايي، كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي، به كارگيري شيوه تفكر علمي و منطقي و داشتن تفكر انتقادي در مواجهه با مسائل زندگي) بر اساس نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت علمي و فناوري).
 • 4-درك زيبايي هاي جهان آفرينش به منزله مظاهر جمال و كمال الهي و ارتقاي ذائقه زيباشناسانه خود (ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري).
 • 5-كوشش مداوم فردي و جمعي براي حفاظت از محيط زيست و احترام به طبيعت بر اساس نظام معيار اسلامي (ساحت تربيت زيستي و بدني).

كتاب به كدام شايستگي ها (اهداف) حوزه هاي تربيت و يادگيري پوشش مي دهد؟

 • 1- اهداف ساحت تربيت علمي و فناوري
 • 2- اهداف ساحت تربيت اقتصادي و حرفه اي
 • 3- اهداف ساحت تربيت زيبايي شناختي و هنري
 • 4- اهداف ساحت تربيت زيستي و بدني

 محتواي كتاب (ايده هاي كليدي- مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها )

 • 1- آزمايشهاي مربي( انگيزشي)
 • 2- آزمايشهاي دستورالعملي
 • 3-آزمايشهاي كاوشگري
 • 4- پروژه

اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب (كتاب راهنماي معلم، نرم افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان،كتاب كار، فيلم آموزشي دانش آموز، كتاب گويا، فيلم آموزشي والدين ، … ) الزامي و غيرالزامي

 • 1-كتاب راهنماي معلم
 • 2- نرم افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان
 • 3-كتاب كار
 • 4- فيلم آموزشي دانش آموز

 تقسيم بندي واحدهاي يادگيري كتاب (بخش، فصل، درس) و عناوين فصل های کتاب به شرح زیر می باشد:

 • فصل 1-كليات
 • فصل 2-آزمايشهاي مربي
 • فصل 3-آزمايشهاي دستورالعملي
 • فصل4-آزمايشهاي كاوشگري
 • فصل5- پروژه

 

برای دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 2 پایه یازدهم دبیرستان رشته تجربی و ریاضی روی لینک های دانلود کلیک کنید

5/5 - (268 امتیاز)

امتیاز شما به کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم

کاربردی بودن آزمایش ها
جالب و جذاب بودن آزمایش ها

User Rating: 1.64 ( 10 votes)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

‫12 دیدگاه ها

  1. سلام
   چون نظرات غیر مرتبط با اون پست حذف میشه
   عناصر دسته g چه ربطی به آزمایشگاه یازدهم داره؟

 1. سلام لطفا جواب ازمایشهای علوم یازدهم رو زودتر بذارید سایت من مدرسم لازم دارم

 2. لطفا و خواهشا تا آخر هفته لینک دانلود رو بذارین.خیلی ممنون میشم.من شنبه تدریس دارم.مچکرم

  1. در صورتی که مشکلی پیش نیاد تا اخر هفته حتما لینک دانلود قرار داده خواهد شد.

 3. با سلام لطفا نمونه گزارش كار كه چطور بايد بنويسيم و راهنماى ازمايش ها و فيلم هاى اموزش انهارا رو هم قرار بديد
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا