آموزش شیمی 4

اثر دما بر PH آب خالص

محل تبلیغات
اثر دما بر PH آب خالص
اثر دما بر PH آب خالص
از نظر ماهیت اسید و بازی، آب خالص یك ماده خنثی می باشد . به دلیل این كه در آب خالص، در اثر خود یونش آب غلظت یونهای هیدرونیوم +H3O و هیدروكسید OH ، با هم برابر است . در دمای 25 درجه سلسیوس غلظت هر یك از یونهای مورد نظر با هم برابر و برابر 7-10 مول بر لیتر است .
پس برای آب خالص در 25 درجه سلسیوس، ثابت یونش آب Kw به صورت زیر تعریف می شود :
Kw = [H3O+] [OH-] = 10-14 mol2/L2
فرایند خود یونش آب، واكنشی گرماگیر است . یعنی اگر دما افزایش یابد، میزان خود یونش آب بیشتر شده و غلظت یونهای هیدرونیوم وهیدروكسید بزرگتر از 7-10 خواهد شد .

در این حالت ثابت یونش آب نیز بزرگتر از 14-10 خواهد شد .
موضوع را با ذكر دو مثال بررسی می كنیم .
مثال شماره یك : فرض كنیم در دمایی بالاتر از 25 درجه سلسیوس داده های زیر را داشته باشیم :
H3O+] = 10-5 ] وOH-] = 10-5]
بنابر این ثابت یونش آب به صورت زیر خواهد بود
Kw = [H3O+] [OH-] = 10-10 mol2/L2
در این حالت محدوده PH ، آب خالص دیگر بین صفر تا 14 نخواهد بود و در این دما محدوده آن بین صفر تا 10  است . و PH حالت خنثی 5 = PH ، می باشد .
مثال شماره دو : فرض كنیم در دمایی پایینتر از 25 درجه سلسیوس داده های زیر را داشته باشیم :
H3O+ = 10-8 و OH-] = 10-8
بنابر این ثابت یونش آب به صورت زیر خواهد بود
Kw = [H3O+] [OH-] = 10-16 mol2/L2
در این حالت محدوده PH ، آب خالص دیگر بین صفر تا 14 نخواهد بود و در این دما محدوده آن بین صفر تا 16  است . و PH حالت خنثی 8 = PH ، می باشد .
به این ترتیب به نظر شما آیا این جمله همیشه درست است‌ :  آب خاص در هر دمایی خنثی است

 

امتیازی داده نشده
لطفا صبر کنید...
محل تبلیغات
برچسب ها
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید

بستن