خانه / بایگانی برچسب: pH

بایگانی برچسب: pH

دانلود نرم افزار BATE – pH calculator محاسبه pH اسیدها و بازها و نیز تیتراسیون آنها

دانلود نرم افزار BATE - pH calculator محاسبه pH اسیدها و بازها و نیز تیتراسیون آنها

BATE – pH calculator نرم افزار محاسبه pH اسیدها و بازها این نرم افزار برای محاسبه pH اسید و باز،  تیتراسیون و محاسبه pH  و همچنین مشاهده pK های اسیدهای چند پروتونی و نقطه پایانی  تیتراسیون اسید و باز کاربرد دارد. شایان ذکر است که این نرم افزار از دیتابیس بسیار …

ادامه مطلب

اثر دما بر PH آب خالص

از نظر ماهیت اسید و بازی، آب خالص یك ماده خنثی می باشد . به دلیل این كه در آب خالص، در اثر خود یونش آب غلظت یونهای هیدرونیوم +H3O و هیدروكسید –OH ، با هم برابر است . در دمای 25 درجه سلسیوس غلظت هر یك از یونهای مورد …

ادامه مطلب

آیا pH بیشتر از ۱۴ و یا pH کمتر از ۰ داریم؟

  جواب: بله .البته روی کاغذ. آن هم زمانی که غلظت یک محلول اسیدی قوی از یک مولار بیش تر باشد که در این صورت pH آن کم تر از صفر خواهد بود. و همچنین اگر غلظت یک محلول بازی قوی، از یک مولار بیش تر باشد آنگاه pH آن …

ادامه مطلب

شناساگرهای اسید و باز

شناساگرهای اسید و باز برای کسب اطلاعات کامل و جامع در مورد شناساگرهای اسید و باز رایج از جمله آموزش و دستورالعمل تهیه شناساگرها، ساختار و فرمول شیمیایی و مشخصات شیمیایی و فیزیکی کامل، محدوده تغییر pH و رنگ هریک به صورت جزئی و در تمام pHها و … به …

ادامه مطلب