آزمایشگاه شیمی

آزمايشهاي شیمی سال دوم دبیرستان (قسمت3)

آزمايشهاي شیمی سال دوم دبیرستان

آزمايش(1): تعيين تعداد مولهاي آب تبلور و پس فرمول يك نمك آب پوشيده

وسايل و مواد لازم: ترازو، بوتة چيني، گيره بوته، پايه، ديسكاتور، مثلث نسوز، قاشقك، چراغ گاز، باريم كلريد آبدار.

دستوركار:

1ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بستة آن روي مثلث نسوز قرار دهيد و چراغ گاز را روشن نمائيد بوته را آنقدر گرم نمائيد كه بر اثر گرما سرخ شود.

2ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بسته برداشته و به مدت پنج دقيقه در ديسكاتور قرار دهيد تا سرد شود.

3ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بستة برداشته و بر روي ترازو قرار دهيد و وزن آنرا مشخص نمائيد.

4ـ با استفاده از قاشقك، حدود 5گرم باريم كلريد آبدار (با دقت 01/0 گرم در توزين) وزن نمائيد. يادداشت نمائيد پس به بوتة چيني اضافه نمائيد.

5ـ بوتة چيني را به كمك گيرة مخصوص برداشته و روي مثلث نسوز قرار دهيد و آنرا گرم نمائيد. (به آهستگي) تا بوته به همراه درپوش نيم بستة آن سرخ شود (به مدت 5 دقيقه سرخ مي شود)

6ـ بوته چيني و درپوش آنرا به كمك گيرة مخصوص به ديسكاتور منتقل نموده تا سرد شود. پس جرم آنرا پس از سرد شدن به كمك ترازو تعيين نمائيد.

7

ـ بوتة چيني درپوش دارو باريم كلريد را مدت 5 دقيقه بر روي چراغ گاز تا دماي سرخ شدن گرم نموده، پس آنرا در ديسكاتور سرد نموده و تزريق نمائيد. اگر آخرين دو جرم اندازه‌گيري شده بيشتر از 01/0 گرم تفاوت داشته باشد مي‌توان فرض كرد كه تمام آب تركيب خارج نشده است در اين صورت عمليات انجام شده را آنقدر تكرار كنيد تا جرم تغييري نشان ندهد. كه در اينصورت همة آب تبخير شده است، اين مقدار ثابت را يادداشت نمائيد نمك بي آب را نگه داريد.)

8ـ با استفاده از موارد داده شده ، تعداد مولهاي آب، نمك آبدار را محاسبه نمائيد.

1-8 جرم باريم كلريد بي آب را محاسبه نمائيد.

2-8 تعداد مولهاي باريم كلريد بي آب را محاسبة نمائيد.

3-8 جرم و سپس تعداد مولهاي آب خارج شده را محاسبه نمائيد.

4-8 اگر واكنش انجام شده براي اين آزمايش به صورت Bacl2.nH2o(S) à Bacl2(S)+nH2O باشد n را كه نسبت تعداد مولهاي آب خارج شده به مولهاي باريم كلريد بي آب است محاسبه نموده و آنرا به نزديكترين عدد صحيح ممكن گرد نمائيد تا فرمول تجربي اين نمك آبپوشيده محاسبه شود.

آزمايش(2): سوختن منيزيم در كربن دي اكسيد.

وسايل و مواد لازم: گيره فلزي يا چوبي، ارلن، بوتة چيني، درپوش پلاستيكي، سديم هيدروژن كربنات، استيك اسيد، نوار منيزيم

دستوركار:

1ـ حدود 3 گرم سديم هيدروژن كربنات را در يك ارلن بريزيد و 10 ميلي ليتر استيك اسيد به آن اضافه كنيد و در آن را به كمك يك درپوش به سرعت ببنديد.

2ـ نوار منيزيم به طول cm5 را با گيره و گرفته و شعله ور نمائيد پس بي درنگ آنرا وارد ارلن نمائيد.

3ـ نوار منيزيم را تا توقف كامل واكنش در ارلن نگه داريد، معادلة شيميايي واكنش انجام شده را بنويسيد.

پرتوهاي توليدي از نوار منيزيم، مقدار پرتو فرابنفش دارند پس از خيره شدن به آن دست برداريد.

آزمايش(3): توليد استيلن از كلسيم كار بيدو مشاهدة شعلة حاصل از سوختن استيلن، وسايل و مواد لازم: ارلن با لوله تخليه، قيف دكانتور، درپوش لاستيكي ، لولة رابطه پلاستيكي و شيشه‌اي، كبريت، آب، كلسيم كاربيد.

دستوركار:

1ـ دستگاهها را مطابق شكل سوار نمائيد، در ارلن، مقداري كلسيم كاريبد و در قيف آب بريزيد.

2ـ با باز كردن شير آب، گاز خروجي را با نزديك كردن كبريت گاز به آن امتحان نمائيد و شعله آنرا بررسي نمائيد.

3ـ واكنش انجام شده را بنويسيد.

4.9/5 - (157 امتیاز)
به کانال بزرگ تلگرام جم شیمی بپیوندید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا