یخ داغ

  • يخ داغ

    ● آیا یخ در طبیعت فقط بر اثر سرما ایجاد می شود برای اغلب مردم، درست كردن یخ كار ساده…

    بیشتر بخوانید »