خانه / بایگانی برچسب: گرماسنج لیوانی و بمبی

بایگانی برچسب: گرماسنج لیوانی و بمبی

دانلود جزوه گرماسنج لیوانی و بمبی

دانلود جزوه گرماسنج لیوانی و بمبی

گرما سنج لیوانی وبمبی دو نوع گرماسنج متداول هستند گرماسنج لیوانی : برای اندازه گیری گرمای یک واکنش در فشار ثابت به کار برده می شود. این وسیله مخصوص واکنش هایی است که در محیط آبی انجام می شوند ( حل شدن نمک ها، واکنش های اسید باز، تشکیل کمپلکس).اگر دمای …

ادامه مطلب