خانه / بایگانی برچسب: چگونگی استخراج در شیمی

بایگانی برچسب: چگونگی استخراج در شیمی

استخراج در شیمی

استخراج استخراج روشی است برای جداسازی که مستلزم انتقال جسمی از یک فاز به فاز دیگر میباشد. در بعضی مواقع لازم است برای بازیابی یک جسم آلی از محلول آبی از راههایی غیر از تقطیر استفاده شود. یکاستخراج مایع – مایعی از این راهها تماس دادن محلول آبی با یک …

ادامه مطلب