خانه / بایگانی برچسب: پروموتر

بایگانی برچسب: پروموتر

واكنش هاي كاتاليزوري ومکانسیم آنها

واكنش هاي كاتاليزوري کاتاليزور چيست؟ کاتاليزور ماده اي است که سرعت واکنش شيميايي را افزايش مي دهد. کاتاليزور در ابتدا با مواد اوليه تشکيل پيوند مي دهد و آنها را به محصول تبديل مي کند. سپس محصول از سطح کاتاليزور جدا مي شود و مواد واکنش نکرده براي ادامه واکنش …

ادامه مطلب