خانه / بایگانی برچسب: واحد جرم اتمی

بایگانی برچسب: واحد جرم اتمی

علت انتخاب کربن 12مبنای واحد جرم اتمی

واحد جرم اتمی

علت انتخاب کربن 12مبنای واحد جرم اتمی وزن هاي اتمي يك رشته اعداد نسبي هستند كه مقدار مطلق آنها به نوع استاندارد تعريف شده بستگي دارد. در گذشته فيزيكدان ها جرم فراوانترين ايزوتوپ اكسيژن  را كه برابر16/1 بود  به عنوان مقياس تعريف كردند ، در حالي كه شيميدان ها وزن …

ادامه مطلب

روشهاي بدست آوردن جرم اتمي عناصر

روشهاي بدست آوردن جرم اتمي عناصر همانطور كه مي دانيد هرگز نمي توان يك اتم را جدا كرده، آن را در ترازو گذاشت و جرم آن را اندازه گرفت. زيرا واحد گرم يا ميلي گرم (كه ترازو آن را نشان مي دهد) براي بيان جرم اتم بسيار بسيار بزرگ است.

ادامه مطلب