خانه / بایگانی برچسب: شیمی 3تجزیه عنصری

بایگانی برچسب: شیمی 3تجزیه عنصری

تجزیه عنصری

تجزیه عنصری تفكیك مخلوط تر كیبات آلی: در شناسایی تركیبات آلی شیمیدان كمتر به یك جسم خالص برخورد می كند بلكه اكثرا جسم با محصولات فرعی و مواد اولیه مخلوط است.گرچه با وجود روش های جدید تفكیك بخصوص روشهای كروماتوگرافی جدا كردن تركیب خالص از گذشته آسانتر است با این …

ادامه مطلب