خانه / بایگانی برچسب: شیمی کنکور

بایگانی برچسب: شیمی کنکور

نکات کنکوری کاربردهای انواع ترکیبات آلی در شیمی

نکات کنکوری کاربردهای انواع ترکیبات آلی در شیمی

کاربردهای مهم انواع ترکیب های آلی در شیمی که به صورت نکات طبقه بندی شده و مهم از تمامی فصل های کتاب های شیمی دبیرستان برای کنکور تهیه و تنظیم شده است را در ادامه از جم شیمی دانلود و مطالعه نمایید. نکات کنکوری کاربردهای انواع ترکیبات آلی در شیمی برای …

ادامه مطلب

نکات ترمودینامیکی فرایند هابر تولید آمونیاک

نکات ترمودینامیکی فرایند هابر تولید آمونیاک

یکی از فرایندهای تولید آمونیاک در صنعت، فرایند هابر می باشد که از واکنش گاز هیدروژن و گاز نیتروژن در فشار بالا، و در حضور کاتالیزگر آمونیاک تولید می شود. در ادامه از جم شیمی نکات ترمودینامیکی فرایند هابر تولید آمونیاک که بسیار مهم و کنکوری می باشد و به …

ادامه مطلب

نکات کنکوری نمودارهای سینتیک شیمیایی و سرعت واکنش

نکات کنکوری نمودارهای سینتیک شیمیایی و سرعت واکنش

مجموعه نکات مهم و کنکوری طبقه بندی شده از مبحث سینتیک شیمیایی شیمی پیش دانشگاهی و بررسی نمودارهای پیشرفت واکنش و سینتیک سرعت واکنش های شیمیایی به صورت دسته بندی شده در ادامه از جم شیمی دانلود و مطالعه نمایید. سینتیک شیمیایی و ضرایب استوکیومتری در معادله واکنش موازنه شده …

ادامه مطلب

نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید

نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید

بنزن و بنزآلدهید دو تا مهم ترین ترکیبات در شیمی آلی می باشند که کاربردهای مختلفی در صنعت و صنایع مختلف پتروشیمی دارند. در ادامه از جم شیمی به بررسی نکات، خواص و ویژگی های مهم کنکوری بنزن و بنزآلدهید که در کتاب های شیمی دبیرستان به آن ها اشاره …

ادامه مطلب