خانه / بایگانی برچسب: شیمی فلزات قلیایی خاکی

بایگانی برچسب: شیمی فلزات قلیایی خاکی

ویژگی های عناصر گروه دوم جدول تناوبی فلزات قلیایی خاکی

ویژگی های عناصر گروه دوم جدول تناوبی فلزات قلیایی

عناصرگروه دوم جدول تناوبی که به فلزات قلیایی خاکی معروفند در لایه ظرفیت الکترونی ، دارای آرایش nS2 هستند.این عنصرها دو الکترون لایه ظرفیت از دست می دهند و به یون دوبار مثبت+M2 تبدیل می شوند.آخرین عنصر این گروه یعنی رادیوم ، رادیواکتیو است.این فلزات سطحی درخشان و رنگ نقره‌ای سفید …

ادامه مطلب