خانه / بایگانی برچسب: روش محاسبه فرمول تجربی

بایگانی برچسب: روش محاسبه فرمول تجربی

دانلود جزوه محاسبه فرمول تجربی ومولکولی

دانلود جزوه محاسبه فرمول تجربی ومولکولی

براي تعیین فرمول تجربی با مشخص بودن درصد جرمی هریک از عنصر ها، مراحل زیر را دنبال می کنیم: 1-در صد جرمی هر عنصر  را، جرم بر حسب گرم در نظر گرفته و با تقسیم کردن جرم مربوط به هر عنصر به جرم مولی آن، تعداد مول هر عنصر در نمونه ي …

ادامه مطلب