خانه / بایگانی برچسب: روش تستی محاسبه تعداد مولکولهای ایزوتوپ

بایگانی برچسب: روش تستی محاسبه تعداد مولکولهای ایزوتوپ

روش تستی محاسبه تعداد مولکولهای ممکن با ایزوتوپ های عناصر

روش تستی محاسبه تعداد مولکولهای ممکن با ایزوتوپ های عناصر

یکی از تست ها یا سوالات نسبتا وقت گیر در شیمی محاسبه کردن تعداد مولکولهای ممکن برای یک مولکول خاص مثل آب با در نظر گرفتن ایزوتوپهای ممکن برای اتم های سازنده ی آن، هیدروژن و اکسیژن است. البته برای مولکولهایی مانند آب این محاسبه ساده است ولی برای مولکولهایی با …

ادامه مطلب